Workshop 'Welzijnsbeleid omgaan met pijn op het werk'

Inhoud

Pijn komt vaak voor, ook op de werkvloer. Maar liefst 62% van de Belgische werknemers heeft last van lichamelijke klachten, zoals pijn en ongemak ter hoogte van spieren en gewrichten. En 20% heeft zelfs te maken met aanhoudende klachten. Ook zijn lichamelijke klachten verantwoordelijk voor 32% van het langdurig ziekteverzuim in België.

Een duurzame tewerkstelling van werknemers met pijnklachten is niet eenvoudig en vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid en multidisciplinaire aanpak. De werkgever kan een aantal initiatieven nemen om de werkomstandigheden van mensen met chronische pijn aan te passen. Door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan ergonomie en het psychosociaal welzijn, maar ook door aan de werknemer meer regelmogelijkheden te bieden in functie van de pijnklachten. De werknemer kan met de klachten beter leren omgaan door meer inzicht te krijgen in de problematiek en goede zelfmanagement technieken aan te leren. IDEWE tracht beide partijen te ondersteunen.

Deze workshop richt zich naar personen die op een beleidsmatige manier betrokken zijn binnen een bedrijf zoals leidinggevenden, interne preventieadviseurs en medewerkers HRM. De deelnemers krijgen meer zicht in hoe pijn werkt, hoe het pijnsysteem kan veranderen als pijn blijft aanhouden en welke factoren dat systeem beïnvloeden. Door meer inzicht te krijgen wordt het makkelijker om werknemers met aanhoudende pijn te begrijpen en risicofactoren voor uitval te herkennen.

Vervolgens gaan we hier verder op in en werken samen aan een duurzaam welzijnsbeleid dat rekening houdt met de noden van werknemers met pijn, hun collega’s en de werkgever. We gaan aan de slag met persoonlijke ervaringen en wisselen ‘good practices’ uit tussen de deelnemers. Er worden nog bijkomende handvaten aangereikt in verband met wetgeving, aangepast werk en verbindende communicatie op het werk. Op maat van iedere deelnemer wordt een plan van aanpak met werkpunten opgemaakt.

De workshop is opgedeeld in twee interactieve sessies en wordt gegeven door experten in pijneducatie.

Deze workshop kan zowel voor groepen als voor een individuele deelnemer aangevraagd worden.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Leidinggevenden, interne preventieadviseurs en medewerkers HRM die in contact komen met werknemers met lichamelijke klachten en pijn.
Duur
2 halve dagen met 6-8 weken tussen
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen)
Attest
Attest van deelname