Bijscholing hulpverlener

Inhoud

Via bijscholing houdt de hulpverlener zijn kennis en kunde up-to-date en verwerft hij ook nieuwe inzichten en vaardigheden. Onderwerpen van de basisopleiding worden verder uitgediept en diverse eerstehulptechnieken worden opnieuw ingeoefend.

Centrale thema's voor 2020 zijn:

Snel en doeltreffend handelen bij bloedverlies

Snel en doeltreffend reageren en handelen bij letsels met bloedverlies... dat is – naast de basisreanimatie – één van de belangrijkste zaken die hulpverleners onder de knie moeten hebben. Er zijn diverse uitingsvormen: uitwendig, inwendig en veruitwendigd bloedverlies. Het letsel kan een “alledaagse” verwonding zijn (bv. schaafwonde en lichte snijwonde) of het kan gaan om een ernstige of levensbedreigende bloeding. De oorzaken kunnen zeer verscheiden zijn. Tijdens deze bijscholing zetten we de gangbare afspraken en richtlijnen voor de eerste hulpverlener nog eens op een rij. We gaan ook in op de aanpak van een trauma met bloedverlies door de opgeroepen tweede hulpverleners op de plaats van het gebeuren.

Bloedingen stelpen: deel van een gestructureerde benadering

In het eerste deel staan de maatregelen en richtlijnen centraal die gelden in situaties met weinig slachtoffers, wanneer professionele hulp snel beschikbaar is. Wat als er meerdere slachtoffers zijn in mogelijks ook “buitengewone” situaties? De maatregelen die omstanders – al dan niet opgeleid in eerste hulp – kunnen nemen, worden in verschillende landen in de vorm van campagnes zoals ‘Stop de bloeding - Red een leven’ in de kijker gezet. We staan even stil bij wat veilig, werkzaam en haalbaar is door leken-hulpverleners in geval van bijzondere of grootschalige incidenten.

Deelnemers ontvangen de nieuwe handleiding ‘eerste hulp bij bloedingen’ en een attest van bijscholing als bijlage bij het ‘getuigschrift van hulpverlener’.

Deze bijscholing werd gegeven tijdens de periode van de COVID-19 pandemie zonder rechtstreekse manipulaties.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die de basisopleiding hebben gevolgd en een getuigschrift van hulpverlener bezitten.
Duur
1 halve dag
Locatie
(Start)data
Wanneer?
maandag 28 september 2020
13u00 - 17u00
Prijs
€ 104,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
2
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta - Woodwize
Attest
Attest van deelname