Terugkomdag voor vertrouwenspersonen supervisie + actueel thema

Inhoud

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. De terugkomdag ondersteunt vertrouwenspersonen in het te allen tijde volledig en doeltreffend vervullen van zijn opdrachten en het beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

Aansluitend op de basisopleiding voor vertrouwenspersonen biedt IDEWE verdere ondersteuning aan in de vorm van terugkomdagen.

In 2022 wordt het thema deconnectie behandeld.

Het tweede deel staat in het teken van 'supervisie' en dan ligt het accent op besprekingen van casussen die de deelnemers aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Tijdens de terugkomdag wordt er ook gewerkt aan de hand van supervisie waarbij er wordt gewerkt met de casussen die de deelnemers aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
vrijdag 18 november 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Turnhout
Prijs
€ 275,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
6
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname