E-learning 'Ergotool voor studenten/docenten zorgverleners'

Inhoud

Op zoek naar een leuke manier om ergonomie in de zorg op een digitale manier te leren en dit ook op eigen tempo te studeren? De Ergotool helpt u de stap te zetten. Het is een online lesprogramma dat u als student zorgverlener voorbereidt op de fysieke en mentale belasting eigen aan een zorgberoep.

Het lesprogramma bestaat uit 4 modules opgebouwd uit onder andere filmpjes, praktijk voorbeelden en e-learnings. Docenten die gebruiken maken van de Ergotool kunnen dit aanvullend gebruiken op hun reeds bestaande lessen, als voorbereiding op een lesopdracht en/of aanbieden als houvast voor de studenten.

Het lesprogramma is opgebouwd rond 4 pijlers:

  • Zorg voor uzelf: dan kan u ook goed zorgen voor anderen. De verschillende aspecten van zelfzorg komen aanbod zoals gezonde nachtrust, gezonde veerkracht, gezond bewegen, gezonde voeding, houding en bewegingen, …
  • Kijk met aandacht: leer de ergonomische risico’s te zien. Door ze te (h)erkennen kan u ze ook aanpakken. Aan de hand van een stappenplan bieden we een leidraad om op een systematische en doelgerichte manier ergonomische risico’s te benaderen.
  • Werk ergonomisch: 9 herkenbare en reële zorg- en verplaatsingssituaties werden uitgewerkt aan de hand van het stappenplan. We bevinden ons in diverse settings: het ziekenhuis, een woonzorgcentrum en de thuissituatie.
  • Communiceer: in de zorg werkt u in een team: met de zorgvrager maar ook met uw collega’s, familie en andere betrokkenen. Goede communicatie is essentieel om te kunnen samenwerken.

Deze Ergotool-formule is enkel beschikbaar voor onderwijsinstellingen of hun toeleveranciers en wordt voor de studenten en docenten in een pakket van minimum 10 logins aangekocht.

Meer info?  Klik hier of stuur uw bericht naar ergonomie@idewe.be

Praktisch

Opleidingstype
E-Learning
Doelgroep
Studenten en docenten zorgverleners
Duur
nvt
Locatie
Online
Prijs
19 € per login (minimum pakket 10 logins)
Subsidie
nvt
Attest
nvt