Bijscholing hulpverlener (e-learning en klassikaal)

Inhoud

Voor eerstehulpverleners is bijscholing essentieel. Ze scherpen hun eerder opgebouwde kennis en vaardigheden aan en doen nieuwe inzichten en technieken op. Tijdens de Bijscholing hulpverlener:

diepen we de topics uit de basisopleiding verder uit oefenen we diverse eerstehulptechnieken opnieuw in gaan we in op veilige eerstehulpverlening. Elk jaar focust de bijscholing op een centraal thema.

In 2024 zullen we aan de hand van een aantal cases de eerstehulpkennis en -kunde aanscherpen. Twee vragen gelden steeds als rode draad: wat merk je én wat doe je? We beantwoorden deze vragen en passen de eerstehulpmaatregelen toe op situaties die zich in de werkomgeving kunnen voordoen. We denken hierbij aan een letsel dat iemand heeft opgelopen of een situatie waarbij iemand onwel is geworden. Het is belangrijk om te blijven afstemmen over de eerste hulp die wel vaker wordt toegepast én over de hulp die nodig is in situaties die gelukkig minder vaak voorkomen. Denk bv. aan omgaan met een diabetesprobleem op het werk, eerste hulp bij elektriciteitsongeval, een reanimatiesituatie. We besteden ook aandacht aan de organisatie van de eerste hulp op het werk: de aanwezigheid en kwalificatie van hulpverleners, de uitrusting en de eerstehulpprocedures.

Attest

Deelnemers ontvangen steeds een attest van bijscholing. Dat voegen ze als bijlage bij hun ‘Getuigschrift van hulpverlener’.

PRAKTISCH

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor werknemers die eerder tijdens de basisopleiding hun ‘Getuigschrift van hulpverlener’ hebben gehaald. Hulpverleners moeten deze bijscholing jaarlijks volgen.

Via e-learning en klassikaal
Schrijf uw werknemers in voor een open opleiding of boek een training bij u op de werkvloer. Deze hybride opleiding omvat 1,5 uur e-learning en 2,5 uur klassikaal leren. Schrijft u uw werknemer(s) in? Dan krijgt u meteen het tijdstip en de locatie van het contactmoment mee. Werknemers mogen pas deelnemen aan de klassikale les als ze eerst de e-learningmodules hebben doorgenomen. Dat doen ze op een moment dat voor hen past. Iedere cursist krijgt met een persoonlijke login één jaar lang toegang tot de online leeromgeving over eerste hulp. Deelnemers ontvangen hun gebruikersnaam en wachtwoord zes weken voor het contactmoment.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die de basisopleiding hebben gevolgd en een getuigschrift van hulpverlener bezitten.
Duur
4 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
E-learning
De e-modules worden zelfstandig door jou doorgenomen.
vrijdag 8 november 2024
8u30 - 11u00
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
Prijs
€ 123,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
11
Subsidie
KMO-portefeuille (beroepsspecifieke competenties) - Alimento - Constructiv - Educam - SFIB - Volta - Woodwize
Attest
Attest van deelname