BA4 – Uitgebreid

Inhoud

Veilig werken aan de elektrische installatie door gewaarschuwde personen

De Codex over het welzijn op het werk boek III, titel 2:   “elektrische installaties” verplicht elke werkgever om een risicoanalyse op te maken van zijn elektrische installaties en de werkzaamheden van zijn werknemers aan, met of in de omgeving van die installaties. De werkgever moet vervolgens de betrokken werknemers voldoende opleiden en instructies geven om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat werknemers blootgesteld aan elektrische risico’s de bekwaamheid BA4 of BA5 bezitten en bij het uitvoeren van die werkzaamheden de voorschriften uit het AREI gevolgd worden.

Deze opleiding is een algemene opleiding waarin de gevaren van elektriciteit, de beschermingsmaatregelen
en de basisregels voor het veilig werken behandeld worden. Het is noodzakelijk dat deze opleiding aangevuld wordt met een specifieke opleiding in verband met de concreet uit te voeren taken.

Na het volgen van de opleiding en het afleggen van een schriftelijke test ontvangen de deelnemers een opleidingsattest. Dit attest is geen BA4-attest. Het BA4-attest kan en mag immers uitsluitend door de werkgever uitgereikt worden.

Komen aan bod:

  • wetgeving en keuringen
  • begrippen en grootheden
  • elektrische gevaren
  • elektrische ongevallen
  • schade door elektriciteit
  • beschermingsmaatregelen
  • basisregels veilige werken aan, met of in de omgeving van elektrische installaties
  • EHBO bij elektriciteitsongevallen.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Technisch personeel, niet of beperkt elektrisch geschoold. Zij voeren elektrotechnische werken uit waarbij ze blootgesteld worden aan elektrische risico’s. Deze werknemers hebben onvoldoende elektrotechnische achtergrond of onvoldoende ervaring om de elektrische gevaren zelf in te schatten en maatregelen te bepalen. Ze moeten daarom voldoende onderricht worden met betrekking tot de te volgen veiligheidsinstructies en procedures voortvloeiend uit de risicoanalyse. Voorbeelden zijn onder meer de klusjesman en medewerkers van de onderhoudsdienst.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
maandag 3 oktober 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Roeselare
Prijs
€ 269,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
15
Subsidie
KMO-portefeuille - Constructiv - Educam
Attest
Attest van deelname