null Arbeidshygiëne voor een gezond kantoor

C Arbeidshygiëne voor een gezond kantoor

Op kantoor kunnen werknemers hinder ondervinden van een waaier aan fysische agentia. Denk aan te felle of te flauwe verlichting, hitte of extreme koude, straling van pc-schermen en smartphones, te droge lucht, falende ventilatie, …

Daarnaast kunnen ook er biologische agentia opspelen: zoals een schimmel op de wand of huisstofmijt. De impact van al die risico’s varieert van lichte hoofdpijn en concentratieverlies tot allergieën en een verminderde longfunctie.

Dat kan op zijn beurt leiden tot (langdurige) uitval en productiviteitsverlies.

Belangrijke kanttekening: lichamelijke klachten hebben in een kantooromgeving zelden één oorzaak en oplossing. De omgevingsfactoren versterken elkaar, en ook psychosociale aspecten (stress, pestgedrag) en ergonomie spelen een rol. Als werkgever moet u dus uiteenlopende aspecten in de gaten houden.

Onze experts bundelen hun kennis en onderzoeken vanuit hun verschillende disciplines lichamelijke klachten bij uw werknemers. Zo rekent u op doeltreffende maatregelen. Resultaat? Een gezonde kantooromgeving, met gelukkige werknemers.

Naar een gezonde kantooromgeving in 5 stappen

toetsenbord reiningen

Met de volgende stappen wapent u uw werknemers tegen omgevingsfactoren op kantoor:

  1. inventarisatie – Breng de overlastbronnen in kaart. Noteer erbij wie eraan wordt blootgesteld, en ook: wanneer, hoelang en waar.
  2. risicoanalyse en metingen – Ga na welke risico’s u zeker moet aanpakken en voer eventueel bijkomende metingen uit – bijvoorbeeld naar lawaainiveau of stralingssterkte.
  3. prioriteiten – Bepaal waar u het eerst moet ingrijpen.
  4. meetprogramma – Ontwikkel een systeem dat alarm slaat wanneer bepaalde fysische agentia de grens- of actiewaarden overschrijden.
  5. bijkomende maatregelen – Investeer in structurele remedies, zoals akoestische panelen, afgeschermde werkplekken, aangepaste schema’s voor schoonmaak van kantoor en onderhoud van ventilatietoestellen, …   

Werk vandaag al aan een gezonde, aangenamere werkplek

man poetst

Onthoud dit zeker wanneer u wilt werken aan een gezonde kantooromgeving:

  • Wuif de klachten van uw werknemers niet weg. Noteer ze, beschrijf de omstandigheden op de werkplek en raadpleeg een expert om de nodige metingen uit te voeren.
  • Wees u ervan bewust dat klachten uiteenlopende en meerdere oorzaken kunnen hebben. Baseer uw conclusies altijd op een grondige objectieve analyse.
  • Wilt u producten aankopen om de impact van fysische agentia te beperken? Doe dan altijd een beroep op een gespecialiseerde leverancier.  

Leer bij over welzijn en preventie op kantoor

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie.

Leg ons uw uitdaging rond uw kantooromgeving voor

Wilt u welzijn in uw kantooromgeving duurzaam aanpakken? Wilt u een concrete situatie bespreken? Wij gaan samen met u voor slimme en doelgerichte oplossingen.

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.