null 10 tips om de voedselveiligheid in uw bedrijf correct toe te passen

10 tips om de voedselveiligheid in uw bedrijf correct toe te passen

- Biologische agentia | Chemische agentia | Arbeidshygiëne

Persoonlijke hygiëne in het algemeen, is al de helft van het werk

De COVID-19-pandemie veroorzaakte heel wat onzekerheid omtrent veiligheids- en hygiëneregels. We zetten daarom 10 gouden tips op een rij om op een correcte manier te handelen in de voedingssector.

Handen wassen met water en zeep, persoonlijke hygiëne in het algemeen, is de helft van het werk.

1. Persoonlijke hygiëne

Handen wassen met water en zeep, persoonlijke hygiëne in het algemeen, is de helft van het werk. Ook na het corona-verhaal blijft een goede persoonlijke hygiëne belangrijk bij het bereiden van voeding. Let op bij het gebruik van alcoholgel. Behalve een bijkomend brandrisico bij gebruik van een gasvuur, barbecue of tijdens het roken, kan alcoholgel ook een chemische besmetting veroorzaken als het in contact komt met onverpakte voeding.

2. Handschoenen

Handschoenen en mondmaskers zijn sinds de coronapandemie goed ingeburgerd in ons dagelijkse leven. Handschoenen dragen is in de voedingssector echter geen preventiemaatregel om corona-overdracht tegen te gaan. Integendeel, ze geven vaak een vals gevoel van veiligheid. Handen kan je wassen, handschoenen niet. Draag daarom enkel handschoenen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij het verwerken van rauwe voeding die niet meer verhit wordt of bij werken met sterk geurende voeding.

3. Temperatuur

Temperatuurbeheersing is één van de belangrijkste punten om bereide voeding veilig te houden. Als de temperatuur niet onder controle blijft, kunnen micro-organismen zoals bacteriën, zich volop vermenigvuldigen in de voeding. Denk er daarom aan om de temperatuur goed op te volgen, ook bijvoorbeeld bij transport en leveringen.

4. Reinigen en ontsmetten

De afgelopen maanden werden er veel meer ontsmettingsmiddelen gebruikt dan in normale omstandigheden. Reinigen en ontsmetten is voor bedrijven die voeding verwerken echter niets nieuws, aangezien er in een keuken of productieruimte altijd proper/hygiënisch gewerkt moet worden. Het hygiëneplan is dan ook een veel gebruikt document in de voedingssector. Zorg ervoor dat het gebruikte ontsmettingsmiddel steeds geschikt is voor een voedselverwerkend bedrijf en informeer je over de manier waarop het product correct gebruikt moet worden. Vul je hygiëneplan aan met punten die door de corona-epidemie extra gereinigd moeten worden.

5. Opslag van voeding

Om vervallen producten te vermijden, is het nodig om op regelmatige basis een stockcontrole uit voeren. Werk volgens het FEFO (first expired, first out)-principe, zodat bijna vervallen producten tijdig opgemerkt worden.

6. Ongediertebestrijding

Ongedierte heeft van de sluiting tijdens de lockdown misschien gebruikgemaakt om binnen te dringen in bedrijven. Zorg ervoor dat je ongediertevrij kan starten en pas het ongediertebestrijdingsplan correct toe.

7. Gezondheid personeel

Het FAVV eist sinds juli 2018 niet langer dat u het attest ‘geschikt voor het werken met voeding’ kan voorleggen. Het medisch toezicht is voor een groot aantal werknemers in de voedingssector echter wel nog van toepassing, aangezien zij nog met allerlei andere risico’s in contact komen (bijvoorbeeld gebruik van poetsproducten, tillen van lasten, lawaai, …). 

8. Allergenen

Meer en meer mensen zijn allergisch aan een bepaald voedingsmiddel. Vandaar dat het verplicht is om te kunnen meedelen welke allergenen voedingsmiddelen bevatten. Bij onverpakte voedingsmiddelen mag dit ook mondeling meegedeeld worden aan de klant. Bij Groep IDEWE hebben we een affiche ter beschikking om uw klanten op de hoogte te brengen. Vraag deze aan via het regionaal IDEWE-kantoor.

 

9. Opleiding

Iedereen die met voeding werkt, moet goed op de hoogte zijn van alle regels en procedures die van toepassing zijn. Een juiste kennis over de goede hygiënepraktijken, zoals ook vermeld in KB levensmiddelenhygiëne, is een vereiste. Bij Groep IDEWE organiseren wij op regelmatige basis opleidingen rond het thema ‘levensmiddelenhygiëne’. Ga eens kijken op onze website.

10. Ondersteuning

Er zijn heel wat regels van toepassing, waardoor het soms moeilijk is om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Ons expertenteam staat klaar om uw vragen over voedselveiligheid te beantwoorden.

Aarzel niet om ons te contacteren via haccp@idewe.be.