Terug Elke prik telt om een vaccinatiegraad van minstens 70% te bereiken

Elke prik telt om een vaccinatiegraad van minstens 70% te bereiken

- Biologische agentia | Zorg | EHBO | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Bescherm u, uw geliefden, patiënten en residenten tegen COVID-19

De overheid heeft bepaald dat de zorgprofessionals voorrang krijgen voor een prik tegen COVID-19. “Het is dan ook heel belangrijk dat zorgverleners zich effectief laten vaccineren”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde Hilde Vanacker van IDEWE.

vaccinatie covod-19

Het spreekt voor zich dat de eigen veiligheid en gezondheid een belangrijke motivator kan zijn om zich te laten vaccineren. 
“Wie zich laat inenten, beschermt zichzelf tegen de ziekte die ons er nu al maanden van weerhoudt om een normaal leven te leiden”, aldus Hilde Vanacker. “Op zich is dat wellicht een heel belangrijk argument. Op voorwaarde dat er zich genoeg mensen laten inenten, zet je daarmee bovendien een noodzakelijke stap naar een structurele versoepeling van de coronamaatregelen en naar het normaliseren van bijvoorbeeld het bezoek in woonzorgcentra en het herwinnen van onze andere vrijheden. Als we erin slagen om minstens 70%, en liefst 80% of meer, van de bevolking te vaccineren, bereiken we het punt waarop het virus zich niet meer zo gemakkelijk kan verspreiden en we bijgevolg grote outbreaks kunnen vermijden.”

Nieuwe outbreaks vermijden

“Zorgverleners zijn precies omwille van dit argument een cruciale schakel in de vaccinatiecampagne. Ze hebben nauw contact met veel kwetsbare mensen en werken vaak in woon- en verzorgingscentra waar veel mensen uit risicogroepen dicht op elkaar leven en waar het moeilijk is om de veilige afstand te respecteren. Het zijn plaatsen waar de voorbije maanden geregeld outbreaks ontstonden. Naast zichzelf beschermen, is ‘de anderen beschermen’ dus eveneens een belangrijke motivatie. Tot slot is de bescherming van de beroepsgroep ook cruciaal voor de continuïteit van de zorg. Als zorgverleners uitvallen, legt dit een bijkomende belasting bij de reeds vermoeide collega’s en kan de kwaliteit van de zorg in het gedrang komen. Ook dat is een belangrijk argument dat meespeelt in de beslissing om je als zorgverlener te laten vaccineren.”

Niet evident

Een vaccinatiegraad van 70% is noodzakelijk maar daarom nog niet evident. 
“Als we kijken naar onze ervaring met het griepvaccin, dan zien we dat we er soms niet in slagen om die drempel te bereiken. Vaak strandt een campagne tussen de 60 en 70%. Nochtans gaat het om een vaccin dat we al jaren kennen. Het is dus niet uitzonderlijk dat er bij zorgverleners, net als bij de rest van de bevolking, enige aarzeling bestaat ten aanzien van een nieuw vaccin. Duidelijke informatie over de werking en de veiligheid van het vaccin is bijgevolg belangrijk. Elke prik die we kunnen zetten telt om een voldoende hoge vaccinatiegraad te bereiken.”

Hier vindt u campagnemateriaal om uw medewerkers te sensibiliseren. 

IDEWE vaccineert uw werknemers

De coronavaccinatiecampagne is intussen van start gegaan, en ook het personeel van uw organisatie komt weldra aan de beurt. De planning en organisatie van deze fase van de vaccinatiecampagne liggen in handen van de regionale overheden. In uitvoering van boek VII van de Codex Welzijn op het Werk hebben onze medische teams de opdracht om u als werkgever hierin bij te staan. Zodra er een vaccin beschikbaar is, bieden we uw werknemers en derden - zoals interims, stagiairs en jobstudenten - zo snel mogelijk een vaccin aan voor een beroepsmatig verhoogd risico op een infectie met een biologisch agens zoals SARS-CoV-2. U kunt hiervoor als werkgever dus een beroep doen op de medische teams van IDEWE.

Samen met u willen we zo veel mogelijk werknemers sensibiliseren en vaccineren. U kunt vertrouwen op onze ervaring met grootschalige vaccinatiecampagnes om alles in goede banen te leiden.

Vaccinatie door verpleegkundigen

Sinds 2016 mogen verpleegkundigen zonder aanwezigheid van artsen een vaccin toedienen. Er dienen wel een aantal voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden, zoals de aanwezigheid van noodmedicatie en de kennis om onmiddellijk en correct te handelen bij het optreden van uitzonderlijke ernstige bijwerkingen. Naast het observeren van de vitale parameters, kan het in uitzonderlijke situaties ook noodzakelijk zijn om reanimatie toe te passen. Iedereen die vaccinaties toedient moet de ‘EHBO-richtlijnen in tijden van corona’ kennen en in de praktijk kunnen toepassen. IDEWE kan u ook hierbij helpen.

Lees meer over onze 'Opleiding eerste hulp, reanimeren en defibrilleren tijdens corona' (e-learning en klassikaal)

Raadpleeg onze FAQ-lijst over het vaccin.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen