Veel gestelde vragen over de coronavaccinatie


Bekijk ook onze veel gestelde vragen rond sneltesten

Wanneer worden mijn werknemers gevaccineerd?
Zullen mijn werknemers gevaccineerd worden door IDEWE?
Hoe werkt een coronavirus - hoe werkt een coronavaccin? (PDF)
Waarom is de vaccinatie tegen het coronavirus belangrijk?
Wanneer mag ik mijn vaccin verwachten? 
Wie mag zich niet laten vaccineren?

Is dit vaccin wel voldoende getest en veilig?
Is het coronavaccin veilig als je zwanger bent?
Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?
Wie krijgt (nog) geen vaccin?

Is het coronavaccin verplicht?
Ik heb het coronavirus gehad. Mag ik mij dan nog laten vaccineren?
Wanneer bereiken we groepsimmuniteit?
Beschermt het coronavaccin me als het virus muteert?
Hoeveel personen kregen al het coronavaccin?
Hoe gebeurt de vaccinatie van buitenlandse werknemers in België?
Wat gebeurt er met mijn geplande vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin?

 

Wanneer worden mijn werknemers gevaccineerd?

vaccinatieschema

De task force vaccinatie van de federale overheid heeft het onderstaande faseplan voor vaccinatie vastgelegd. Of de onderstaande timing kan aangehouden worden hangt van veel factoren af: de goedkeuring, beschikbaarheid en distributie van vaccins, de inrichting en operationalisering van vaccinatiecentra …


Zullen mijn werknemers gevaccineerd worden door IDEWE?

Onze medische teams vaccineren momenteel zorgprofessionals. Voor de andere sectoren is het nog niet duidelijk hoe, waar en wanneer werknemers zich kunnen laten vaccineren. Dit hangt af van de beslissing van de federale en regionale overheden. Als externe dienst staan we klaar om uw werknemers te vaccineren als de overheden dit toelaten. Dankzij onze jarenlange ervaring met grootschalige vaccinatiecampagnes zal dit coronaproof verlopen. Bovendien hebben we tools ontwikkeld zodat uw werknemers zich snel, correct en GDPR-proof kunnen registreren en inplannen voor vaccinatie. Zodra er hierover meer informatie is, brengen we u op de hoogte.

Terug naar boven


Waarom is de vaccinatie tegen het coronavirus belangrijk?

Het coronavaccin laat ons stilaan terug dromen van het leven voor corona. Terug kunnen afspreken met vrienden en familie, op restaurant gaan, naar concerten of wedstrijden gaan … Dingen die het coronavaccin stilaan terug mogelijk kan maken.


De vaccinatie biedt alleen maar voordelen, zowel voor uzelf als voor uw omgeving.


Na de coronavaccinatie is het risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus erg klein. Hierdoor wordt de druk op onze zorgverleners verlaagd. Bovendien helpt u mee de groepsimmuniteit op te bouwen zodat we de verdere verspreiding van het coronavirus kunnen stoppen en ook de personen die niet gevaccineerd mogen worden beschermen.

Terug naar boven


Wanneer mag ik mijn vaccin verwachten?

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft bepaald dat de vaccins in drie fases verdeeld worden.

In eerste instantie worden de meest kwetsbare en meest blootgestelde personen gevaccineerd:

 • bewoners en werknemers in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen;
 • het medisch personeel uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen;
 • het overige personeel van de ziekenhuizen en gezondheidsdiensten, inclusief organisaties die instaan voor preventieve gezondheidszorg.

In de tweede fase wordt er verwacht dat vaccins op grotere schaal beschikbaar zullen worden. Het is dan mogelijk om grotere groepen te vaccineren. Er zal prioriteit gegeven worden aan personen buiten het ziekenhuis, die het meest risico lopen om op intensieve zorg terecht te komen als ze besmet zijn met COVID-19. Het gaat om de volgende groepen:

 • personen ouder dan 65;
 • personen tussen 45 en 65 jaar met een verhoogd risico, zoals:
  • diabetes,
  • hypertensie,
  • chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leveraandoeningen, hematologische kankers tot 5 jaar na diagnose,
  • alle recente kankers (of recente behandelingen tegen kanker) • obesitas (Body Mass Index ≥ 30).
 • kritische functies: voorlopig is dit een zeer beperkte groep van publieke ordediensten met risicocontacten (de interventie-eenheden op het terrein bij de politie).

In de laatste fase zullen de vaccins in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn om de rest van de bevolking breder te vaccineren. In deze fase kan er verwacht worden dat de vaccins bewaard en toegediend kunnen worden zoals andere vaccins (bijvoorbeeld het griepvaccin).

Terug naar boven

 

Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?

Zoals bij elk vaccin zijn de meest voorkomende klachten na vaccinatie pijn, roodheid of spierstijfheid op de plaats van de injectie. Sommige mensen krijgen wat koorts, spierpijnen, zijn vermoeid of misselijk. Dit zijn milde klachten, die er op wijzen dat ons immuunsysteem aangewakkerd wordt door de vaccinatie. Ze gaan na 24 tot 48 uur vanzelf over. Koorts komt frequenter voor na de tweede dosis van het vaccin. 


In zeldzame gevallen is er een ernstige of langdurige bijwerking. De kans hierop is wel heel klein. Het vaccin van Pfizer/BionTech is een heel zuiver vaccin en bevat bijvoorbeeld geen bewaarmiddelen, kwik of adjuvantia, waardoor de kans op ernstige nevenwerkingen uitermate klein is. Adjunvantia zijn stoffen die aan vaccins toegevoegd worden om een snellere en hevigere immuunrespons te bekomen.

Terug naar boven

 

Wie krijgt (nog) geen vaccin?

 • mensen met een voorgeschiedenis van ernstige veralgemeende allergische reacties op vaccins en bestanddelen van het vaccin;
 • mensen met acute infecties en koorts;
 • mensen die recent COVID-19 doormaakten wachten het best met de vaccinatie tot 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen of tot 15 dagen na positieve test als er geen symptomen zijn;
 • kinderen en jongeren onder de 16 jaar voor het vaccin van Pfizer en onder de 18 jaar voor het vaccin van Moderna en AstraZeneca.

Wie vandaag niet in aanmerking komt voor vaccinatie door bijvoorbeeld ziekte, positieve test … zal zich in een latere fase kunnen laten vaccineren via de vaccinatiecentra.

Terug naar boven

 

Is het coronavaccin verplicht?

Nee, in België is het coronavaccin niet verplicht. Het is wel sterk aangeraden zodat de groepsimmuniteit opgebouwd kan worden.

Terug naar boven

 

Ik heb het coronavirus gehad. Mag ik mij dan nog laten vaccineren?

Ja. Als u het coronavirus had, heeft u voor een bepaalde periode antilichamen waardoor u tijdelijk immuun bent voor het coronavirus. Hoelang deze immuniteit duurt na het doormaken van de infectie en hoe effectief die is, is nog niet duidelijk. We zien al herinfecties opduiken vanaf 8 weken na de eerste infectie. Men verwacht dat de bescherming na vaccinatie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte. 


Hebt u COVID-19? Dan wacht u het best tot 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen of tot 15 dagen na positieve test als u geen symptomen hebt voor u het coronavaccin laat plaatsen. Zo kan er een verschil gemaakt worden tussen bijwerkingen van het virus en bijwerkingen van het vaccin.

Terug naar boven


Wanneer bereiken we groepsimmuniteit?

Bij een vaccin-doeltreffendheid van 90% moet minstens 70% van de bevolking zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken. ‘Groepsimmuniteit’ betekent dat een voldoende grote groep mensen weerstand opbouwen tegen een virus. Zo krijgt het virus het lastig om zich verder en snel te verspreiden onder de bevolking. Elke persoon met immuniteit werpt als het ware een dam op tegen het virus. 70% vaccinatiegraad is hiervoor minimaal nodig, maar hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe beter we kwetsbare personen kunnen beschermen. 


Dit is belangrijk om zo ook mensen te beschermen die zich niet mogen laten vaccineren.

 

Terug naar boven

Beschermt het coronavaccin me als het virus muteert?

Meestal muteren virussen. Dat wil zeggen dat het genetische materiaal in het virus verandert. Dat gebeurt aan verschillende snelheden voor verschillende virussen. Er werden nieuwe varianten van het coronavirus ontdekt in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. Mutaties hebben niet noodzakelijk een invloed op hoe goed het vaccin tegen het virus werkt. 

Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, zoals vaccins tegen mazelen of rubella. Aan de andere kant veranderen virusstammen voor ziekten zoals griep zo vaak en in die mate dat de vaccinsamenstelling jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn.

Wetenschappers zullen opvolgen of het coronavirus in de loop van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie met nieuwe varianten.

Terug naar boven

Hoe gebeurt de vaccinatie van buitenlandse werknemers in België?

Buitenlandse werknemers die geen Belgisch domicilieadres of rijksregisternummer hebben, kunnen in de gemeente waar ze verblijven een BIS-nummer aanvragen. Dat nummer wordt uniek aangemaakt voor personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar toch een verband hebben met de Belgische overheid. De gemeente zal een lijst bezorgen aan het vaccinatiecentrum en van daaruit zullen de personen uitgenodigd worden volgens de vaccinatiestrategie.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met mijn geplande vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin?

Naar aanleiding van een aantal meldingen van bloedstollingsstoornissen na vaccinatie, hebben enkele Europese landen beslist om het AstraZeneca-vaccin tijdelijk alleen toe te dienen aan personen die ouder zijn dan 55 of 60 jaar. Ook in België hebben de ministers van Volksgezondheid beslist om het AstraZeneca-vaccin vanaf 8 april voor 4 weken toe te dienen vanaf de leeftijd van 56 jaar. Over 4 weken wordt deze beslissing herbekeken.

Wat betekent dit voor uw geplande vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin?

 • We starten tijdelijk geen vaccinatieschema’s met AstraZeneca meer op bij de leeftijdsgroep tot en met 55 jaar. Deze geplande vaccinaties worden tijdelijk uitgesteld.
 • Kreeg u al een eerste dosis met het AstraZeneca-vaccin? Over de toediening van een tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin na 12 weken kan wetenschappelijk voorlopig geen uitspraak gedaan worden. Dit antwoord zal er pas zijn vanaf de 2de week van mei. Tegen dan verwachten we meer data uit het Verenigd Koninkrijk over het mogelijk optreden van deze zeldzame nevenwerkingen ook na een 2de dosis. De geplande 2de dosissen bij werknemers jonger dan 56 jaar blijven voorlopig behouden tot er meer duidelijkheid is.

Terug naar boven

Bekijk ook onze veel gestelde vragen rond sneltesten