Veel gestelde vragen over de coronavaccinatie


Bekijk ook onze veel gestelde vragen rond sneltesten

Wanneer worden mijn werknemers gevaccineerd?
Zullen mijn werknemers gevaccineerd worden door IDEWE?
Ik ben zorgprofessional en liet me niet vaccineren via de medische teams van IDEWE. Waar kan ik me nog laten vaccineren?
Hoe werkt een coronavirus - hoe werkt een coronavaccin? (PDF)
Waarom is de vaccinatie tegen het coronavirus belangrijk?
Wanneer mag ik mijn vaccin verwachten? 
Wie mag zich niet laten vaccineren?

Is dit vaccin wel voldoende getest en veilig?
Is het coronavaccin veilig als je zwanger bent?
Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?
Wie krijgt (nog) geen vaccin?

Is het coronavaccin verplicht?
Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog COVID-19 krijgen?
Moet ik me na vaccinatie nog aan de coronamaatregelen houden?
Ik heb het coronavirus gehad. Mag ik mij dan nog laten vaccineren?
Wanneer bereiken we groepsimmuniteit?
Beschermt het coronavaccin me als het virus muteert?
Hoeveel personen kregen al het coronavaccin?
Hoe gebeurt de vaccinatie van buitenlandse werknemers in België?

Waar vraag ik mijn digitaal COVID-certificaat aan?
 

Vragen rond het AstraZeneca-vaccin


Is het AstraZeneca-vaccin wel veilig?
Ik ben jonger dan 41 jaar en kreeg al een eerste vaccinatie met AstraZeneca. Wat nu?

 

Wanneer worden mijn werknemers gevaccineerd?

vaccinatieschema

De task force vaccinatie van de federale overheid heeft het onderstaande faseplan voor vaccinatie vastgelegd. Of de onderstaande timing kan aangehouden worden hangt van veel factoren af: de goedkeuring, beschikbaarheid en distributie van vaccins, de inrichting en operationalisering van vaccinatiecentra …


Zullen mijn werknemers gevaccineerd worden door IDEWE?

Onze medische teams vaccineerden in eerste instantie zorgprofessionals. Als externe dienst staan we klaar om uw werknemers te vaccineren als de overheden dit toelaten. Dankzij onze jarenlange ervaring met grootschalige vaccinatiecampagnes zal dit coronaproof verlopen. Bovendien hebben we tools ontwikkeld zodat uw werknemers zich snel, correct en GDPR-proof kunnen registreren en inplannen voor vaccinatie. Zodra er hierover meer informatie is, brengen we u op de hoogte. De vaccinatiecampagne bij zorgprofessionals is ondertussen afgelopen.

Terug naar boven


Ik ben zorgprofessional en liet me niet vaccineren via de medische teams van IDEWE. Waar kan ik me nog laten vaccineren?

Onze medische teams vaccineerden vanaf begin 2021 zorgprofessionals. Deze campagne is nu afgelopen. Ga langs in een vaccinatiecentrum in uw buurt voor uw coronavaccin. Twijfelt u nog om u te laten vaccineren? Lees in ons nieuwsbericht de belangrijkste argumenten om u toch te laten vaccineren.

Terug naar boven


Waarom is de vaccinatie tegen het coronavirus belangrijk?

Het coronavaccin laat ons stilaan terug dromen van het leven voor corona. Terug kunnen afspreken met vrienden en familie, op restaurant gaan, naar concerten of wedstrijden gaan … Dingen die het coronavaccin stilaan terug mogelijk kan maken.


De vaccinatie biedt alleen maar voordelen, zowel voor uzelf als voor uw omgeving.


Na de coronavaccinatie is het risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus erg klein. Hierdoor wordt de druk op onze zorgverleners verlaagd. Bovendien helpt u mee de groepsimmuniteit op te bouwen zodat we de verdere verspreiding van het coronavirus kunnen stoppen en ook de personen die niet gevaccineerd mogen worden beschermen.

Terug naar boven


Wanneer mag ik mijn vaccin verwachten?

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft bepaald dat de vaccins in drie fases verdeeld worden.

1) de meest kwetsbare en meest blootgestelde personen: 

 • bewoners en werknemers in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen;
 • het medisch personeel uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen;
 • het overige personeel van de ziekenhuizen en gezondheidsdiensten, inclusief organisaties die instaan voor preventieve gezondheidszorg.

2) de volgende groepen:

 • personen ouder dan 65;
 • personen tussen 45 en 65 jaar met een verhoogd risico, zoals:
  • diabetes,
  • hypertensie,
  • chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leveraandoeningen, hematologische kankers tot 5 jaar na diagnose,
  • alle recente kankers (of recente behandelingen tegen kanker)
  • obesitas (Body Mass Index ≥ 30).
 • kritische functies

3) de rest van de bevolking. 

Terug naar boven

 

Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?

Zoals bij elk vaccin zijn de meest voorkomende klachten na vaccinatie pijn, roodheid of spierstijfheid op de plaats van de injectie. Sommige mensen krijgen wat koorts, spierpijnen, zijn vermoeid of misselijk. Dit zijn milde klachten, die er op wijzen dat ons immuunsysteem aangewakkerd wordt door de vaccinatie. Ze gaan na 24 tot 48 uur vanzelf over. Koorts komt frequenter voor na de tweede dosis van het vaccin. 


In zeldzame gevallen is er een ernstige of langdurige bijwerking. De kans hierop is wel heel klein. Het vaccin van Pfizer/BionTech is een heel zuiver vaccin en bevat bijvoorbeeld geen bewaarmiddelen, kwik of adjuvantia, waardoor de kans op ernstige nevenwerkingen uitermate klein is. Adjunvantia zijn stoffen die aan vaccins toegevoegd worden om een snellere en hevigere immuunrespons te bekomen.

Terug naar boven

 

Wie krijgt (nog) geen vaccin?

 • mensen met een voorgeschiedenis van ernstige veralgemeende allergische reacties op vaccins en bestanddelen van het vaccin;
 • mensen met acute infecties en koorts;
 • mensen die recent COVID-19 doormaakten wachten het best met de vaccinatie tot 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen of tot 15 dagen na positieve test als er geen symptomen zijn;
 • kinderen en jongeren onder de 16 jaar voor het vaccin van Pfizer en onder de 18 jaar voor het vaccin van Moderna en AstraZeneca.

Wie vandaag niet in aanmerking komt voor vaccinatie door bijvoorbeeld ziekte, positieve test … zal zich in een latere fase kunnen laten vaccineren via de vaccinatiecentra.

Terug naar boven

 

Is het coronavaccin verplicht?

Nee, in België is het coronavaccin niet verplicht. Het is wel sterk aangeraden zodat de groepsimmuniteit opgebouwd kan worden.

Terug naar boven

 

Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog COVID-19 krijgen?

Er bestaat een kleine kans dat u nog ziek wordt van het SARS-CoV2-virus.
Hiervoor kunnen er 3 redenen zijn:

 1. Na vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer uw lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. In deze periode is het dus mogelijk dat u besmet raakt met het virus omdat uw afweersysteem nog niet voldoende werkt.
 2. De coronavaccins bieden geen 100% bescherming. De vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna bieden 94 à 95% bescherming tegen een milde vorm van infectie na 2 dosissen. Het AstraZeneca-vaccin geeft iets meer dan 80% bescherming tegen een milde vorm van infectie als de tweede dosis na 12 weken gegeven wordt. Voor het vaccin van Janssen bedraagt de bescherming 66,9% tegen milde infectie. Alle vaccins bieden bijna 100% bescherming tegen ernstige klachten en hospitalisatie.
 3. Mogelijk was u al besmet met het coronavirus op het moment van de eerste vaccinatie omdat u in incubatietijd was. Kort nadien zou u dus positief testen op het coronavirus en eventueel ziek worden.

  De COVID-19-vaccins beschermen tegen een infectie (bevestigd door een PCR-test) en tegen ziekte en complicaties. Na vaccinatie kunt u nog in contact komen of besmet geraken met het virus. Ondertussen zijn de eerste gegevens beschikbaar die erop wijzen dat na vaccinatie de virale lading met een factor 4 verminderd wordt. Dat wil zeggen dat de vaccinatie effect heeft op de besmettelijkheid. Dit wordt nu nog verder onderzocht.

Blijf dus na vaccinatie de coronamaatregelen volgen.

Terug naar boven

 

Moet ik me na vaccinatie nog aan de coronamaatregelen houden?

Ja, ook na vaccinatie is het belangrijk dat u de coronamaatregelen respecteert. Als meer dan 70 à 80% van de bevolking gevaccineerd is, krijgt het virus het lastig om zich snel en verder te verspreiden. Blijf dus de coronamaatregelen volgen, zowel voor de veiligheid van uzelf als voor de veiligheid van anderen.

Terug naar boven

 

Ik heb het coronavirus gehad. Mag ik mij dan nog laten vaccineren?

Ja. Als u het coronavirus had, heeft u voor een bepaalde periode antilichamen waardoor u tijdelijk immuun bent voor het coronavirus. Hoelang deze immuniteit duurt na het doormaken van de infectie en hoe effectief die is, is nog niet duidelijk. We zien al herinfecties opduiken vanaf 8 weken na de eerste infectie. Men verwacht dat de bescherming na vaccinatie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte. 


Hebt u COVID-19? Dan wacht u het best tot 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen of tot 15 dagen na positieve test als u geen symptomen hebt voor u het coronavaccin laat plaatsen. Zo kan er een verschil gemaakt worden tussen bijwerkingen van het virus en bijwerkingen van het vaccin.

Terug naar boven


Wanneer bereiken we groepsimmuniteit?

Bij een vaccin-doeltreffendheid van 90% moet minstens 70% van de bevolking zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken. De nodige vaccinatiegraad voor groepsimmuniteit kan toenemen naar 80-85% afhankelijk van de werkzaamheid van de gebruikte vaccins en de besmettelijkheid van de nieuwe varianten.
‘Groepsimmuniteit’ betekent dat een voldoende grote groep mensen weerstand opbouwen tegen een virus. Zo krijgt het virus het lastig om zich verder en snel te verspreiden onder de bevolking. Elke persoon met immuniteit werpt als het ware een dam op tegen het virus. 70% vaccinatiegraad is hiervoor minimaal nodig, maar hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe beter we kwetsbare personen kunnen beschermen. 


Dit is belangrijk om zo ook mensen te beschermen die zich niet mogen laten vaccineren.

 

Terug naar boven

Beschermt het coronavaccin me als het virus muteert?

Meestal muteren virussen. Dat wil zeggen dat het genetische materiaal in het virus verandert. Dat gebeurt aan verschillende snelheden voor verschillende virussen. Er werden nieuwe varianten van het coronavirus ontdekt zoals bijvoorbeeld de alfa-, bèta-, gamma- en deltavariant. Mutaties hebben niet noodzakelijk een invloed op hoe goed het vaccin tegen het virus werkt. 

Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, zoals vaccins tegen mazelen of rubella. Aan de andere kant veranderen virusstammen voor ziekten zoals griep zo vaak en in die mate dat de vaccinsamenstelling jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn.

Wetenschappers zullen opvolgen of het coronavirus in de loop van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie met nieuwe varianten.

Terug naar boven

Hoe gebeurt de vaccinatie van buitenlandse werknemers in België?

Buitenlandse werknemers die geen Belgisch domicilieadres of rijksregisternummer hebben, kunnen in de gemeente waar ze verblijven een BIS-nummer aanvragen. Dat nummer wordt uniek aangemaakt voor personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar toch een verband hebben met de Belgische overheid. De gemeente zal een lijst bezorgen aan het vaccinatiecentrum en van daaruit zullen de personen uitgenodigd worden volgens de vaccinatiestrategie.

Terug naar boven

Is het AstraZeneca-vaccin wel veilig?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft een grondige doorlichting gedaan van de gemelde gevallen van bloedstollingsproblemen in heel Europa. Het aantal meldingen van stollingsstoornissen (combinatie van een verlaagd aantal bloedplaatjes met ernstige tromboses) na vaccinatie blijft zeer beperkt ( naar schatting 1 op 100.000 gevaccineerde personen) en wordt verder opgevolgd.

De conclusie blijft dat het AstraZeneca-vaccin een veilig en goed werkend vaccin is en 100% bescherming biedt tegen ernstige infecties en ziekenhuisopname. De voordelen van vaccinatie wegen ruim op tegen de mogelijke risico’s van zeer zeldzame bijwerkingen. In België wordt de vaccinatiecampagne verdergezet. Het AstraZeneca-vaccin wordt vanaf 24 april ingezet vanaf 41 jaar.

Ontwikkelt u binnen de 14 dagen na vaccinatie de volgende symptomen?

 • kortademigheid
 • pijn op de borst
 • aanhoudende buikpijn
 • zwelling van een been
 • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zicht
 • kleine rode plekken, niet alleen bij de injectieplaats

Contacteer dan onmiddellijk uw arts. Een snelle reactie kan complicaties voorkomen.

Kent u de belangrijkste risicofactoren om bloedklonters of tromboses te ontwikkelen?

Dit zijn:

 • roken
 • zwangerschap
 • inname van een anticonceptiepil
 • immobilisatie (bij. na een ingreep of een breuk)
 • overgewicht
 • COVID-19 infectie op zich
 • ...

Terug naar boven

Ik ben jonger dan 41 jaar en kreeg al een eerste vaccinatie met AstraZeneca. Wat nu?

We adviseren om uw tweede dosis van AstraZeneca te laten toedienen, ook als u jonger bent dan 41 jaar. Voor een optimale en langdurige bescherming zijn er 2 dosissen nodig. Het risico op bijwerkingen is veel kleiner dan het voordeel dat u uit deze tweede dosis haalt.

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, waar er al veel 2de dosissen werden geplaatst, blijkt dat wie bij de eerste vaccinatie geen zeldzame bijwerking krijgt, ook bij de tweede prik geen zeldzame bijwerking krijgt. Bovendien tonen de onderzoeken van AstraZeneca aan dat bijwerkingen zoals hoofdpijn en koorts minder vaak voorkomen bij de tweede vaccinatie.

Terug naar boven

Waar vraag ik mijn digitaal COVID-certificaat aan?

Via de websites www.mijngezondheid.belgie.be, www.burgerprofiel.be of de CovidSafeBE-app vraagt u uw certificaat aan.

Het EU-COVID-certificaat maakt het makkelijker om veilig te reizen door Europa.

Met het certificaat bewijst u dat u:

 • gevaccineerd bent;
 • of negatief getest bent;
 • of hersteld bent van COVID-19.

Meer informatie over de voorwaarden en procedure van het COVID-certificaat vindt u op www.vlaanderen.be/covid-certificaat.

Bekijk ook onze veel gestelde vragen rond sneltesten