Onze corona-aanpak voor werkgevers & werknemers 

Coronavirus, social distancing, telewerk, ... het zullen dé woorden van 2020 worden. Iedereen, ook ondernemingen, organisaties en bedrijven worden zwaar geïmpacteerd en op de proef gesteld. Hoe kunt u werknemers beschermen tegen besmetting? Hoe geeft u als leidinggevende ondersteuning aan uw telewerkend team? Of hoe kunt u werknemers met vragen rond deconnectie, angst of werkdruk opvangen? Onze experten zijn er voor u en uw werknemers. We geven u graag de nodige adviezen of ondersteuning. Hieronder geven we u een korte opsomming van de belangrijkste services waar u beroep op kunt doen! Toch nog andere vragen? Neem contact op met onze experten! 

Hoe kunnen wij u helpen? 

Als essentiële dienst reiken wij al onze klanten en werknemers de hand. Daarom blijven onze experten beschikbaar voor al uw vraagstukken rond business continuity plan, medische onderzoeken, psychosociale steun, ergonomie (oa. bij telewerk) en hygiëne.

Daarnaast past IDEWE de dienstverlening ook aan in functie van de genomen maatregelen door de overheid.

Concreet: 
 • Al onze open opleidingen zijn geannuleerd tot en met zondag 19 april 2020.
 • We stellen ook voor om alle reeds geplande periodieke gezondheidsbeoordelingen (PGB’s) en gerichte consulten uit te stellen tot en met zondag 19 april 2020.

Bent u werkgever?

 • Contacteer uw arbeidsarts of preventieadviseur telefonisch of per mail. Zij blijven voor u op post.
 • Onze specialisten infectiepreventie behandelen al uw vragen via onze mailbox: corona@idewe.be.
  Noteer voor een vlotte afhandeling wel steeds uw klantnummer.

Bent u werknemer?

 • Contacteer overdag uw regionaal kantoor voor het inplannen van een (tele)consultatie met uw arbeidsarts of preventieadviseur-psychosociale aspecten.
 • Contacteer ’s nachts (tussen 17h en 9h) ons noodnummer 0800/16 700 voor dringende psychosociale ondersteuning
 • Hou ons op de hoogte van uw mentaal welbevinden en neem deel aan onze enquêtes (studie IDEWE & KU Leuven) zodat we de vinger aan de pols blijven houden en onze dienstverlening kunnen bijsturen.
 • Indien uw werkgever niet bij IDEWE is aangesloten dan kan u de contactgegevens van uw preventiedienst terugvinden via: http://www.seed-connect.be/

 

Onze aangepaste dienstverlening

In deze uitzonderlijke tijden passen wij graag onze dienstverlening aan uw noden en vragen aan. Toch iets dat u niet kunt terugvinden? Geen nood, onze experten blijven ter beschikking en bekijken samen met u naar een gepaste oplossing! 

Uw business continuity plan

Hoe uw organisatie draaiende houden in deze uitdagende situatie? Onze experten staan ter beschikking om u bij te staan om: 

 • Risicoanalyses uit te voeren via teleconsult 
 • Oplossingen te zoeken voor uw werknemers die aan de slag blijven 
 • ...

Medisch toezicht

medisch-onderzoek

We stellen voor om de periodieke medische onderzoeken tijdelijk uit te stellen. Als u hiermee akkoord gaat, kan u onze regionale kantoren contacteren om verder concrete afspraken te maken.

We behouden onze sessies “speciale onderzoeken” en breiden die zo nodig uit om onze klanten maximaal te ondersturen.

Daarnaast houden aantal sessies vrij om werknemers van de essentiële sectoren waar er nu extra mensen aangetrokken worden te ondersteunen: consulten voor medische attesten en verplichte vaccinaties.  

Onze arbeidsartsen, arbeidsverpleegkundigen en preventieadviseurs blijven hoe dan ook beschikbaar voor werkgevers en werknemers. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen en antwoorden bieden op hun vele vragen en bezorgdheden. 

psychosociale begeleiding

Een luisterend oor... voor alle werknemers, leidinggevenden en vertrouwenspersonen

Door de coronacrisis worden grote groepen werknemers gedwongen om zich op een andere manier te organiseren, maar ervaren mogelijks ook traumatische gebeurtenissen. Denk maar aan medewerkers in de zorgsector. Omdat er weinig aanpassingstijd is en de impact op élk van ons groot kan zijn, zetten onze experten psychosociaal welzijn hun activiteiten verder & breiden deze zelfs uit. 

De eerste-lijnsondersteuning voor werknemers zal bestaan uit:

 • het beantwoorden van vragen (werk-gezondheid, veiligheid, ...)
 • mentale ondersteuning (ventilatie, ondersteunend gesprek, mensen helpen tot rust komen, omgaan met stress, agressie en conflictsituatie)

Zo nodig kan er gericht doorverwezen worden voor verdere opvolging en behandeling. 

Wij zijn voor werknemers van IDEWE-klanten bereikbaar via 0800/000 000.

Telewerk, de nieuwe norm! Hoe kunt u telewerkers ondersteunen? 

Heel wat werknemers maken door de coronacrisis voor het eerst kennis met telewerk. U kunt op onze experten rekenen bij volgende aspecten:

 • Digitale werkpostanalyse
 • Installatie van een noodbureau
 • Basisregels om productief de dag door te komen
 • ...

Hygiëne, onze aangepaste dienstverlening

Poetsen, schoonmaken, verluchten... het is van essentieel belang om het coronavirus aan te pakken. In alle sectoren wordt er nu met veel aandacht gekeken naar de werknemers die de schoonmaak op zich nemen, maar ook zelfhygiëne is van groot belang. IDEWE kan u helpen bij:

 • richtlijnen rond zelfhygiëne (handen wassen, ...) 
 • richtlijnen rond persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • richtlijnen rond het schoonmaken van oppervlaktes
 • meer informatie over mondmaskers & de reiniging er van
 • ventilatie
 • ...

Actie ondernemen, samen met onze experten! 

Om u bij te staan hebben wij veschillende ondersteuningsmaterialen & -tools. 

Online tools: 

Ondersteuningsmateriaal & downloads:

Volg de updates over het coronavirus ook via onze social mediakanalen LinkedIn, Facebook, & Twitter.