Vind een opleiding
 
     

Groep IDEWE heeft erkenningen verworven en samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waardoor uw opleidingen mogelijks in aanmerking komen voor financiële steun.

KMO-portefeuille

Alle opleidingen van Groep IDEWE komen in aanmerking voor financiële steun via de KMO-portefeuille. De voorwaarden nagaan en de subsidie online aanvragen: surf naar www.kmo-portefeuille.be. Uw aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding gebeuren. Tijdens de aanvraag heeft u één van deze erkenningsnummers nodig (let op de schrijfwijze: letters D, V en O, gevolgd door 6 cijfers):

 • opleiding door IDEWE: DV.O105319
 • opleiding door IBEVE: DV.O105321.
Financiele steun via sectorfondsen

Een aantal opleidingen van Groep IDEWE komt in aanmerking voor financiële steun via sectorale opleidingsorganisaties. Ze komen tussen in de opleidingskosten als uw onderneming of organisatie én wij als opleidingsverstrekkers (IDEWE en IBEVE) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Met de volgende organisaties hebben wij reeds een samenwerkingsovereenkomst.

 • EDUCAM: kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren - www.educam.be
 • FVB CONSTRUCTIV: fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - www.constructiv.be
 • IPV: opleidingsadviseur van de voedingsindustrie - www.ipv.be
 • OpFo100: fonds voor vorming van arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden - www.opfo100.be
 • OPLEIDINGSCENTRUM HOUT (OCH): opleidingsfonds van de sector stoffering en houtbewerking - www.och-cfb.be
 • OPLEIDINGSFONDS DIENSTENCHEQUES: opleidingsfonds van de dienstenchequesector - www.werk.belgie.be/opleidingsfondsdc
 • SOCIAAL FONDS VAN DE PRIVERUSTHUIZEN EN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN: www.fondsenrusthuizen.be
 • VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT (VIVO): www.vivosocialprofit.org
 • VORMELEK: opleidingsfonds van de elektrotechnische sector - www.vormelek.be

Als u tot een andere sector behoort, is het eveneens de moeite waard om met uw sectorfonds contact op te nemen en te vragen naar subsidiemaatregelen. Wij staan open voor samenwerking met nog meer sectorale opleidingsorganisaties.

Samenwerking met andere organisaties

Samenwerking in het kader van winteropleiding:

 • BOUWUNIE: kenniscentrum voor de Vlaamse bouw KMO's en zelfstandigen - www.bouwunie.be


Organisaties die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en die beroep doen op Groep IDEWE in het kader van nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs: