Opleiding vertrouwenspersoon: zorgen voor meer mentaal welzijn

Je medewerkers zijn de motor van je organisatie. Maar het aantal meldingen over stress, verbaal geweld en pesten neemt toe. Zorg dat slachtoffers kunnen terugvallen op een vertrouwenspersoon in je bedrijf. Met deze opleiding leren vertrouwenspersonen in spe hoe ze hun collega’s het best opvangen en begeleiden.
€ 1199 (vrij van BTW)

Tot 30% korting met de kmo-portefeuille. Gratis annulatie tot 14 dagen vóór de opleiding.
Opleiding op maat / in-company mogelijk

Inhoud en programma

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de welzijnswet en de Codex over het welzijn op het werk en de preventie van psychosociale (Boek I.3). Deze regelgeving vereist dat ‘de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten’.

De opleiding bestaat uit 4 modules:

Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psychosociale risico’s, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.

In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.

In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burn-out, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

IDEWE biedt deze opleiding aan in de vorm van een hybride opleiding. Dit wil zeggen dat een deel van de opleiding tijds- en plaatsonafhankelijk wordt aangeboden. Het andere deel van de opleiding, waar de focus ligt op het inoefenen van de basisvaardigheden gaan ter plaatse door.

De opleiding ziet er als volgt uit:

 • Kick-off van de sessie: een online kennismakingsmoment met de lesgever, de andere deelnemers en het platform
 • Online trainingen
 • Live (online) trainingsdag 1: basisvaardigheden geprekstechnieken
 • Online trainingen
 • Live (online) trainingsdag 2: gespreksvoering – verzoening
 • Live (online) trainingsdag 3: integratieoefening en eindopdracht

Voor wie?

Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie.

Prijs en kortingen

Tot 30% korting met de kmo-portefeuille.

Via je sectorfonds heb je in bepaalde gevallen recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Je mag dat combineren met andere voordelen, zoals de kmo-portefeuille.

In-company

 • Meerdere collega's die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 6 deelnemers is in-company voordeliger.
 • De opleiding wordt aangepast op maat van jouw situatie, sector en de vragen van je medewerkers.
 • Elk jaar meer dan 50 in-company opleidingen.
 • Gemiddelde evaluatiescore van de docenten: 4,46/5
 • Tot 30% korting via kmo-portefeuille
Ja, ik wil een gratis offerte voor een in-company training

Data en locaties

Type
Cluster
Titel
Duur
Datum
Regio

Nog vragen

Heb je nog een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder.