Terug Pilootproject leidt arbeidsongeschikte werknemers sneller naar geschikt werk

Pilootproject leidt arbeidsongeschikte werknemers sneller naar geschikt werk

- Re-integratie

Expert Godewina Mylle

Preventieadviseur arbeidsarts

Begeleiding en opvolging is essentieel in een re-integratieproject

Hoe langer mensen door een ernstig gezondheidsprobleem weg blijven van het werk, hoe moeilijker het wordt om opnieuw aan de slag te gaan. IDEWE start daarom met de VDAB en Mensura een pilootproject op om mensen, die niet meer in staat zijn om hun oude functie terug op te nemen, sneller te helpen bij het vinden van een geschikte job. “Dat is een win-win voor alle partijen”, zegt arbeidsarts Godewina Mylle van IDEWE.

re-integratie

Het pilootproject start van de vaststelling dat gezondheidsproblemen het soms onmogelijk maken om terug te keren naar de oude job”, aldus Godewina Mylle. “Als de werkgever geen aangepast werk kan aanbieden of dat werk wordt door de werknemer niet aanvaard, dan wordt een terugkeer naar het werk moeilijk. In de praktijk is het de adviserend arts van de mutualiteit die dan het initiatief kan nemen om de werknemer door te verwijzen naar de VDAB. Daardoor gaat echter kostbare tijd verloren. Het pilootproject A3W3 wil onderzoeken of de re-integratie van de werknemer sneller tot een succes kan leiden als de arbeidsarts zelf actie kan ondernemen. Het idee erachter is een win-win: de werknemer krijgt een zinvolle job, aangepast aan zijn functionele mogelijkheden, en werkgevers kunnen via de VDAB een geschikte werkkracht vinden in een momenteel zeer krappe arbeidsmarkt.”

Concentreren op een nieuwe start

De komende 16 maanden zullen de arbeidsartsen van de externe diensten IDEWE en Mensura daarom zelf 145 mensen aanmelden bij de VDAB zodra ze hun mogelijkheid tot re-integratie op de arbeidsmarkt positief inschatten. 

“In geval van een lange arbeidsongeschiktheid zet IDEWE altijd in op een snelle doorverwijzing naar de arbeidsarts”, zegt algemeen directeur Lode Godderis van IDEWE. “Die kan dan in eerste instantie, samen met werkgever en werknemer, op zoek gaan naar een gepast regime of werk dat de terugkeer naar het werk gemakkelijker maakt. Jammer genoeg zijn er situaties waarbij de gezondheidstoestand van de werknemer het niet meer toelaat terug te keren naar hetzelfde werk. Ook deze mensen willen we niet in de kou laten staan. Daarom doen we graag mee aan dit pilootproject dat ons zal toelaten om personen sneller met een bemiddelaar in contact te brengen. Samen kunnen ze gericht op zoek gaan naar een werkgever die hen wel een geschikte job kan aanbieden. In tussentijd hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun uitkering.”

“Het belang van het project is dat het uitgaat van de wil om mensen opnieuw te re-integreren op basis van wat ze wel nog kunnen. Daardoor neemt de negatieve focus op wat niet meer kan af en kan de werknemer zich concentreren op een nieuwe start in een aangepaste job. Tenslotte weten we uit onderzoek dat werk deel uitmaakt van de therapie. Het geeft mensen terug structuur na een lange periode van medische problemen. Het is dus een bijzonder zinvol project waar we hopelijk veel uit zullen leren.”

 Lees meer over de re-integratie van langdurig zieken.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen