Terug Arbeidsarts beslist over noodzaak tot repetitieve sneltesten in ondernemingen

Arbeidsarts beslist over noodzaak tot repetitieve sneltesten in ondernemingen

- Biologische agentia | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Negatief testresultaat is geen vrijbrief, positieve tests leiden tot quarantaine en contacttracing

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg heeft duidelijkheid geschapen over hun standpunt over het gebruik van sneltesten bij de bestrijding van het coronavirus in ondernemingen. Ze kunnen ingezet worden in drie situaties. Het is aan de preventieadviseur-arbeidsarts om te oordelen of het gebruik relevant is.

sneltest

De preventieadviseur-arbeidsarts kan in drie gevallen sneltests uitvoeren.

  1. Clusterbeheer - Testen kunnen gedurende een bepaalde tijd worden ingezet om in de onderneming een (dreigende) uitbraak onder controle te houden en in te perken. De termijn wordt bepaald in functie van het aantal nieuw vastgestelde besmettingen. 
  2. Op basis van risico-inschatting - Buiten het kader van het clusterbeheer, en dus zonder aanwijzingen van een actuele uitbraak, kan de arbeidsarts oordelen dat het gebruik van sneltests relevant is om de virusverspreiding te beperken en de gezondheid van werknemers te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er in het verleden al clusters werden vastgesteld, omdat het onmogelijk is om contacten op het werk te beperken of omdat er in de regio een verhoogde viruscirculatie werd vastgesteld. 
  3. Op last van de arts-sociaal inspecteur - Bij zeer ernstige inbreuken tegen de naleving van de preventieve maatregelen kan de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO de preventieadviseur-arbeidsarts ook verzoeken om repetitieve tests te voorzien. Dit zal steeds gepaard gaan met correctieve maatregelen.

Positief/negatief

Een positief resultaat op een sneltest zal in elk geval leiden tot isolatie en het opstarten van contactonderzoek. Negatieve testresultaten zijn evenmin een vrijbrief. Ze sluiten immers niet volledig uit dat de geteste persoon niet besmettelijk is. Een lage virale load kan onzichtbaar blijven. Na vaccinatie heeft het uitvoeren van een sneltest ook geen zin meer. Daarom ontslaan ze werkgever en werknemers ook niet van de verplichting om de preventiemaatregelen, om COVID-19 te voorkomen, na te leven. 

Het inzetten van tests gaat ook steeds gepaard met een controle op de preventiemaatregelen en zo nodig een bijsturing ervan. 

Medische acte

De afname van deze snelle antigeentesten vereist nog steeds een medische acte en moet dus uitgevoerd worden door verpleegkundige of arts. De sneltestkits kunnen alleen worden aangevraagd door de arbeidsartsen en moeten ook rechtstreeks aan hen worden afgeleverd. Ze mogen niet direct aan de werkgevers geleverd worden. 
Werknemers moeten hun toestemming geven om zich te laten testen en dat moet vrijwillig gebeuren. Daarom is het van groot belang om het doel van de tests ook adequaat toe te lichten. 
Aangezien het gaat om een verwerking van gezondheidsgegevens mogen de testresultaten in geen geval aan de werkgever worden meegedeeld. De testresultaten moeten geregistreerd worden in de Corona Test Prescription & Consultation (CTPC) tool: een onlineplatform dat arbeidsartsen gebruiken om testen aan te vragen, testresultaten te consulteren en resultaten van sneltesten te registreren.  

Lees de volledige nota over de teststrategie m.b.t. sneltesten van 23 maart 2021

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen