Terug Pakt de arbeidsinspectie de draad weer op in 2022?

Pakt de arbeidsinspectie de draad weer op in 2022?

- Inspectie

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

IDEWE kan u helpen om uw veiligheidsbeleid uit te bouwen of de feedback van de inspectie te verwerken

Door de coronapandemie stonden de inspectiecampagnes van de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) vorig jaar en in 2020 op een laag pitje. Over de plannen van dit jaar is weinig bekend maar de kans bestaat dat de prioriteiten ongewijzigd zijn gebleven. IDEWE kan zowel preventief als na een inspectiebezoek ondersteunen om uw risico’s in kaart te brengen of concreet aan te pakken.

In 2020 stonden onderstaande regionale campagnes op het programma. Aangezien er om evidente redenen weinig controles zijn gebeurd, werd het actieplan integraal verlengd in 2021. Ook in dat jaar kon men hier niet voldoende op inzetten en is de kans reëel dat de draad dit jaar uiteindelijk terug opgepakt wordt.

 • In Limburg en Vlaams-Brabant: veiligheid in beenhouwerijen
 • West-Vlaanderen – fabricage van meubelen: gevaarlijke producten (composietmaterialen)
 • Oost-Vlaanderen – thuisverpleging: veiligheid (arbeidsmiddelen)
 • Antwerpen – logistiek: gevaarlijke producten
 • Limburg & Vlaams-Brabant - beenhouwerijen: veiligheid
 • Brussel  –  thuislevering: ergonomie
 • Henegouwen – textielindustrie: veiligheid
 • Namen, Luxemburg, Waals-Brabant – ziekenhuizen: psychosociale risico’s
 • Luik – begraafplaatsen: ergonomie

Er werden ook enkele nationale campagnes aangekondigd:

 • Bouw – torenkranen
 • Bouw – Afbraakwerken (campagne werd eerder al aangevat maar de inspecties worden dit jaar effectief uitgevoerd)
 • Dienstencheques – arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie      
 • Horeca – Opvolging OiRA

In de periode maart-juni is er een Europese SLIC-campagne ter preventie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (MSA's) gepland. Het SLIC of Senior Labour Inspectors Committee is het Europese comité waarin de hoogste verantwoordelijken van de arbeidsinspectie uit de verschillende lidstaten zetelen.

Wat kan IDEWE doen in aanloop naar een inspectiebezoek?

Inspectiebezoeken Toezicht Welzijn op het Werk gebeuren doorgaans onaangekondigd. Om u voor te bereiden op een mogelijk bezoek van de inspecteurs kunnen onze preventieadviseurs nagaan of de werkomstandigheden in uw onderneming momenteel comform de wetgeving gebeuren. Stellen ze tijdens een analyse vast dat er gebreken of aandachtspunten zijn, dan kunnen ze samen met u een plan van aanpak opstellen. 

Wat kan IDEWE doen na een inspectiebezoek?

thuisverpleging

Stelt de inspecteur bij een inspectiebezoek vast dat bepaalde aspecten van uw onderneming niet voldoen, dan zal een pv opgesteld worden. “In het slechtste geval kunnen inspecteurs de onderneming zelfs sluiten als zou blijken dat er grove fouten tegen het welzijn van werknemers worden gemaakt”, zegt verantwoordelijke discipline Arbeidsveiligheid Wim Vanderheijden van IDEWE. “Doorgaans zal het echter over tekortkomingen gaan die tegen een bepaalde datum aangepakt moeten worden. Ook in dat geval kunnen onze experten een plan van aanpak opstellen, met daaraan gekoppeld een timing om de aanpassingen door te voeren. Afhankelijk van de aard kan IDEWE ook samen met u de verbeteringen inzake gezondheid, veiligheid of psychosociaal welzijn van uw werknemers implementeren.”

“Het kan bij dergelijk bezoek van de arbeidsinspectie belangrijk zijn om ook zelf alle opmerkingen te noteren. Soms volgt er na het bezoek immers geen pv. Als achteraf zou blijken dat u niets gedaan heeft met de opmerkingen, dan kan dat alsnog negatieve gevolgen hebben bij een volgend bezoek of in het geval door het gebrek een arbeidsongeval zou ontstaan.”

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van een risicoanalyse of bij het opstellen van een duurzaam welzijnsbeleid, dan kan u altijd terecht bij uw regionaal IDEWE-kantoor.

Waar focuste de arbeidsinspectie op in 2019?
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen