null Ergonomische werkomgeving

C Ergonomische werkomgeving

Zowel op kantoor als in de zorg en de industrie kampen werknemers met fysieke klachten die tot uitval leiden. Dat spoort bedrijven aan om meer aandacht te besteden aan ergonomie op de werkplek.

Mét resultaat: een veilige, comfortabele werkomgeving verbetert de prestaties en vergroot de tevredenheid van uw medewerkers. Zo halen ze vitaal de wettelijke pensioenleeftijd.

Met preventieve maatregelen vermijdt u dure ingrepen en aanpassingen in de werkomgeving achteraf.

Onze experts helpen u concreet en beleidsmatig. Met advies, tools en analyses om uw werkomgeving optimaal in te richten – technisch, organisatorisch en methodisch.

Vierstappentraject voor een ergonomische werkplek

vrouw rechtstaand werken

Zorg voor een ideale fit tussen uw werknemers en hun werkomgeving:

 1. Analyseer risico’s. Verzamel indicatoren, beoordeel ze op afdelings- en individueel niveau, en stel een actieplan op.
 2. Neem preventieve maatregelen:
  • technisch: hou rekening met ergonomische richtlijnen bij ontwerp, aankoop en inrichting van de werkomgeving.
  • organisatorisch: giet afspraken en procedures in richtlijnen, en stel referentiepersonen aan.
  • individueel: verbeter kennis, vaardigheden en gedrag van uw werknemers.
 3. Creëer een draagvlak. Stimuleer betrokkenheid van werknemers en leidinggevenden, en richt overlegstructuren op.
 4. Evalueer. Toets resultaten af aan doelstellingen, stuur bij waar nodig, en zorg voor continuïteit.

Plaats ergonomie hoog op uw agenda

man rechtstaand werken
 • Evalueer de fysieke handelingen in uw organisatie: bekijk mogelijke risico’s en stel een actieplan op;
 • Besteed preventief aandacht aan ergonomie: bij de aankoop van nieuwe werkplekken en machines, of bij bouw- en verbouwingsplannen;
 • Betrek uw werknemers bij de verbetering van werkposten: zij weten wat goed of fout loopt.

Breng ergonomie in de praktijk

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie.

Een greep uit ons opleidingsaanbod rond een ergonomische werkplek:

Leg ons uw uitdaging rond een ergonomische werkplek voor

Wilt u een ergonomische werkomgeving in uw organisatie duurzaam aanpakken? Een antwoord op concrete vragen?

Wij gaan samen met u voor slimme en doelgerichte oplossingen.

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.