null Risicoanalyse psychosociale aspecten

A Risicoanalyse psychosociale aspecten

47,2% van de Belgische werknemers worstelt met emotionele uitputting – een van de belangrijkste dimensies voor burn-out. En 15,3% werd al geconfronteerd met agressie op het werk. Psychosociaal welzijn op de werkvloer verdient dus alle aandacht. Want wie gelukkig is op het werk, is productiever. Een organisatie die werkt met gezonde mensen, blijft zo ook zelf gezond. Bijvoorbeeld op financieel vlak en qua klanttevredenheid.

U doet er daarom goed aan om bij uw werknemers te peilen naar welzijn, grensoverschrijdend gedrag en hinderpalen en hulpbronnen in uw organisatie:

 • Hinderpalen (job demands, zoals conflict en jobonzekerheid) kosten uw werknemers energie en werken demotiverend.
 • Hulpbronnen (job resources, zoals autonomie en sociale steun) leveren uw werknemers energie op en werken motiverend.

Onderzoekt u zo het welzijn in uw organisatie? Dan voldoet u meteen aan uw wettelijke verplichting. U moet namelijk een risicoanalyse psychosociale aspecten uitvoeren en de 5 A’s in kaart brengen: arbeidsorganisatiearbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

Met onze tool RAPSi krijgt u zicht op het algemeen psychosociaal welzijn. Onze experts stelden de gestandaardiseerde vragenlijst op in samenwerking met de KU Leuven. Zo bent u zeker van objectieve, cijfermatige en wetenschappelijk onderbouwde resultaten. En neemt u slimme en duurzame beslissingen voor uw welzijnsbeleid.

MEER PSYCHOSOCIAAL WELZIJN: IN 6 STAPPEN MET RAPSi

Onze innovatieve tool RAPSi helpt u op weg naar gezondere, gelukkigere en productievere werknemers:

 1. Kennismaking

  Bespreek uw wensen met uw preventieadviseur psychosociale aspecten:
  • Krijgen uw werknemers de vragenlijst elektronisch of op papier?
  • Wilt u de resultaten segmenteren op functie, afdeling of leeftijd?
  • Voegt u extra vragen toe aan de standaardlijst, zoals de modules ‘stijl van leidinggeven’, ‘verandering op het werk’ en ‘ziekte-afwezigheid’? 
  • Geeft u uw werknemers de kans om onmiddellijk na een elektronische bevraging persoonlijke individuele feedback door te lezen?
 2. Voorbereiding

  Laat de praktische organisatie rond de RAPSi met een gerust hart over aan de onderzoeksdienst van Groep IDEWE. De vragenlijst is pas definitief na uw goedkeuring.
 3. Lancering

  Uw werknemers vullen de vragenlijst in. Ze krijgen daarvoor twee tot vier weken de tijd. Met elke reminder stijgt uw respons: hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe sterker uw inzichten.
 1. Verwerking

  Onderzoekers nemen de gebundelde resultaten onder de loep. En toetsen de cijfers aan de Vlaamse, Waalse of Belgische benchmark. Belangrijk: de vertrouwelijkheid van de gegevens is op elk moment gegarandeerd.
 2. Rapportering

  Neem de groepsresultaten en bevindingen door. Het overzichtelijke rapport en de verhelderende presentatie tonen u knelpunten en troeven – in cijfers, tekst en grafieken. Uw preventieadviseur of een onderzoeksmedewerker licht de resultaten ook persoonlijk toe.
 3. Opvolging

  RAPSi leidt pas tot beter welzijn als u er doelgerichte acties aan koppelt. Onze preventieadviseurs staan u daarin bij.

BEREID U NU AL VOOR OP UW RISICOANALYSE

Maak u en uw werknemers vandaag al klaar voor een risicoanalyse psychosociaal welzijn:

 • Bouw een breed draagvlak. Betrek van meet af aan alle organisatieniveaus bij uw risicoanalyse. Richt bijvoorbeeld een werkgroep op met vertegenwoordigers van de directie, het CPBW, HR en het personeel. Zo geeft u iedereen inspraak en vermindert u eventuele weerstand.
 • Hou het Job Demands-Resources model voor ogen. Wees u ervan bewust dat te veel job demands (hinderpalen) het welzijn negatief beïnvloeden. Breng evenwicht door de job resources (hulpbronnen) te stimuleren. Maar vertrouw niet louter op uw buikgevoel. RAPSi blijft onmisbaar voor onweerlegbare cijfers en inzichten.

ZET UW RISICOANALYSE OP DE RAILS

Wilt u het psychosociaal welzijn in uw organisatie onderbouwd en helder in kaart brengen?

Wij gaan samen met u voor slimme en doelgerichte oplossingen.

Deel uw uitdaging met onze experten

Antwoord op uw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.