Terug Bouwscan helpt om van je bouwproject de werkplek van de toekomst te maken

Bouwscan helpt om van je bouwproject de werkplek van de toekomst te maken

- MVO | Duurzame werkomgeving | Infrastructuur | Milieu | Energie

Expert Gerrit De Smet

Coördinator duurzaam en gezond bouwen

Zorg dat je nieuwbouw of renovatie een sprong voorwaarts maakt op vlak van gezondheidspreventie en welzijn

Een (nieuw)bouwproject is een gouden kans voor werkgevers om een werkplek te creëren, die niet alleen rekening houdt met productiviteit en efficiëntie maar die ook een sprong voorwaarts maakt op vlak van gezondheidspreventie en welzijn. Groep IDEWE heeft een bouwscan uitgewerkt om bouwheren daar vroeg in het planningsproces attent op te maken, zodat ook duurzame maatregelen op dit vlak in het programma van eisen kunnen opgenomen worden.

Maak een afspraak en leg je bouwplannen voor aan onze bouw- en energie-experts.

Vooraleer een architect of aannemer wordt aangeduid is het aan de bouwheer om uit te maken aan welke behoeften zijn toekomstig gebouw moet voldoen. Dat wordt concreet in het programma van eisen. 

Programma van eisen

“Naast alle technische, architecturale en esthetische wensen, betekent dit voor een werkgever vandaag bijvoorbeeld ook: rekening houden met de voorwaarden om op een optimale manier the new way of working toe te passen”, zegt Gerrit De Smet, coördinator duurzaam en gezond bouwen bij IDEWE. "Met telewerk indachtig moet onder meer goed ingeschat worden hoeveel oppervlakte nog moet voorzien worden als kantoorruimte. Maar het gaat evenzeer over maatschappelijk verantwoord ondernemen en alles wat te maken heeft met welzijn, veiligheid en de gezondheid van toekomstige gebruikers. Werkgevers die kunnen uitpakken met een werkplek die daar rekening mee houdt, hebben een voetje voor op de schaarse arbeidsmarkt.”

“Daarom is het interessant om bij de opmaak van het programma van eisen ook advies in te winnen bij een onafhankelijke partij zoals IDEWE. Aspecten als arbeidsveiligheid, binnenklimaat, ergonomie, gezondheid en psychosociaal welzijn op het werk, dreigen anders buiten beschouwing te blijven, waardoor heel wat kansen onbenut blijven om van het nieuwe gebouw een ideale werkplek te maken.”

Energie- en duurzaamheidsrapportering

groen

IDEWE heeft de expertise in huis om bouwheren in al die deelaspecten te adviseren en te ondersteunen. Aan de hand van de bouwscan overloopt de IDEWE-expert de aandachtspunten om tijdens het bouwproject aan bestaande regels te voldoen maar ook om kansen te grijpen die er tijdens de exploitatie voor zullen zorgen dat werknemers gezond en veerkrachtig aan de slag kunnen. 

“De scan op zich neemt weinig tijd in beslag maar kan op termijn wel een grote impact hebben. Je hoeft als bouwheer immers niet per se de WELL Building-, de GRO- of de BREEAM-standaard te ambiëren om de meerwaarde in te zien van de principes waarop dergelijke kwaliteitsstandaarden zijn gebouwd.”

Tijdens de scan wordt de aandacht ook gevestigd op toekomstige verplichtingen op gebied van duurzaam ondernemen. Vandaag moeten beursgenoteerde bedrijven al duurzaamheidsrapporteringen opmaken en die verplichting wordt binnenkort ook systematisch voor kleinere ondernemingen uitgerold.

“Niet alleen de klimaatdoelstellingen voor 2050 stellen hogere eisen qua energieprestatie aan je gebouw maar ook door de verplichtingen op gebied van duurzaamheid en milieuimpact worden striktere voorwaarden bepaald. Behalve materialengebruik en de oorsprong van de materialen zal ook de locatie van het gebouw bepalend zijn. Onze experts kunnen daar nu al op anticiperen door gebruik te maken van de Totem-tool.”

Leg je bouwplannen voor aan onze bouw- en energie-experts. Maak een afspraak.

 

Maak kennis met de TOTEM-tool

TOTEM heeft als voornaamste doelstelling om kennis en inzicht te verspreiden op het vlak van milieuprestaties van gebouwen en de dialoog te faciliteren binnen de bouwsector. Met de tool is het mogelijk om op een uniforme manier, neutraal en aangepast aan de specifieke Belgische context, de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en daarover te communiceren.

Lees meer op de TOTEM-website

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen