null Bouwstandaarden WELL, BREEAM en LEED

C Bouwstandaarden WELL, BREEAM en LEED

GEZONDE WERKOMGEVING MET CERTIFICERING VOOR WELL, BREEAM OF LEED

Luchtkwaliteit, voldoende beweging en visueel comfort. Het zijn maar enkele factoren die bepalen hoe werknemers hun werkomgeving ervaren.

Wilt u hen optimale werkomstandigheden bieden? Of wilt u de oorzaken van veelgehoorde gezondheidsklachten aanpakken? Dan hebt u met een erkende bouwstandaard de ideale leidraad in handen:

verhouding_personeel_bouwkosten
infographic_sterfte_door_luchtvervuiling

WELL onderscheidt zich door een volledige focus op gezondheid en welzijn, en dat op tien domeinen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en samenleving. 

Hoe oefent een gebouw invloed uit op voeding of beweging? Binnen WELL kunnen beheerders bepaalde voorschriften rond voeding opnemen. Nudgingstrategieën stimuleren werknemers en bezoekers dan weer om meer te bewegen – bijvoorbeeld met goed zichtbare trappen – of om slimmer om te gaan met verluchting en verlichting op de werkplek. Ontwerpstrategieën en -methodieken worden afgetoetst aan de WELL-principes en zorgen ervoor dat van bij het ontwerp rekening wordt gehouden met kwaliteitseisen die uw medewerkers alleen maar ten goede komen. En tijdens de exploitatie worden de criteria die bepalend zijn voor het welzijn op de werkvloer gemonitord en bijgestuurd. 

WELL garandeert u een state-of-the-artgebouw op het vlak van technische standaarden, ontwerp én werkgeversprotocols.  
Ook BREEAM en LEED hebben aandacht voor gezondheid en welzijn. Maar bij hen is het één domein in een bredere duurzaamheidsfocus.

Onze bouwexperts helpen u (als bouwheer, architect, ingenieur, facilitymanager of preventieadviseur) op weg naar uw certificering voor WELL, BREEAM of LEED. Zo biedt u uw werknemers een gezonde werkomgeving, onderscheidt u zich op de arbeidsmarkt en staat u sterker in de war for talent.

IN 5 STAPPEN NAAR UW WELL- OF BREEAM-CERTIFICAAT

Laat u bij uw certificering begeleiden door een AP, of Accredited Professional. Die persoon staat bij elke stap aan uw zijde. Zó gaat u te werk:

  1. ambitie – Maak uzelf vertrouwd met de standaarden WELL, BREEAM of LEED en bepaal wat u met uw nieuwe of gerenoveerde gebouw wilt bereiken op het vlak van gezondheid en duurzaamheid.
  2. advies – Stel een erkende adviseur aan die u bijstaat in elke fase: van ontwerp over uitvoering tot uitbating. Die persoon is uw AP. Schakel ook aan Administrator in, die alle documentatie voor uw accreditatiedossier nauwgezet verzamelt en bundelt.
  3. plan – Bepaal welke criteria u wilt behalen voor uw gebouw. Spreid uw maatregelen daarbij goed over de drie projectfases: ontwerp, uitvoering en uitbating. Alleen zo behaalt u een certificaat én geeft u uw werknemers en bezoekers toegang tot een optimaal gebouw.
  4. bouw en installatie – Uw AP blijft nauw betrokken bij de bouwfase en de installatie van uw systemen. Hij onderzoekt onder meer of de gebruikte materialen voldoen aan alle vereisten op het vlak van gezondheid en duurzaamheid.
  5. accreditatie – Leg uw certificeringsdossier voor aan erkende Assessor. Hou er rekening mee dat ook het beheer van uw gebouw meetelt en dat u uw certificaat geregeld moet laten herzien.

STA NU AL STIL BIJ UW GEZONDE WERKOMGEVING

  • bewustmaken – Zorg ervoor dat uw facilitymanagers en directieleden, preventieadviseurs en hr-medewerkers weten welke invloed een gebouw heeft op uw werknemers. Licht ook de voordelen van WELL, BREEAM of LEED toe.
  • combineren – Bouwt of verbouwt u? Dan is dat het moment om vooruitgang te boeken op gezondheids- én duurzaamheidsvlak. Benut de kans om de welzijnsfocus van WELL te combineren met de duurzaamheidsblik van BREEAM.
  • investeren – Een WELL- of BREEAM-certificering, dat is een investering. Hoeft dat dure proces niet voor u? Laat u dan toch adviseren rond Europese en Belgische goede praktijken voor een gezond en duurzaam gebouw. 

BIJLEREN OVER WELL, BREEAM OF LEED?

Wilt u de bouwstandaarden WELL, BREEAM of LEED beter leren kennen? Stel uw vraag dan aan Groep IDEWE via dit contactformulier. Onze experten verzorgen infosessies over gezond en duurzaam bouwen. Ook een webinar staat in de steigers.

ZET DE EERSTE STAP NAAR UW CERTIFICERING

Wilt u het welzijn en de gezondheid van uw werknemers efficiënt verbeteren? Wij werken samen met u aan slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame werkomgeving.

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.