Terug Europese campagne rond gevaarlijke stoffen

Europese campagne rond gevaarlijke stoffen

- Gezonde werkomgeving | Chemische agentia | Digitale tools | ChemDirector

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Campagne ‘Gezonde werkplekken, gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’

Op het werk worden we dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Ondanks preventieacties én een wetgeving om werknemers tegen risico's te beschermen, blijven bepaalde stoffen voor veiligheids- en gezondheidsproblemen zorgen. Daarom lanceert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) op 25 april een nieuwe campagne 'Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!'. Die loopt tot eind volgend jaar.

Risico’s rond gevaarlijke stoffen onvoldoende gekend

gasflessen

Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden risico’s rond gevaarlijke stoffen vaak onvoldoende aangepakt. Reden? Ze zijn niet zichtbaar of worden niet goed begrepen.
Soms schuilt een gevaar bijvoorbeeld in een onopvallende uitwaseming en gebeurt de blootstelling dus ‘per ongeluk’. Vaak onderneemt men in zo een geval pas iets als het te laat is.

Preventiecultuur creëren

werkman helm mondmasker

De campagne ‘Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!' wil werknemers meer bewust maken van de risico's van gevaarlijke stoffen. Door samen te werken kunnen leidinggevenden en werknemers een sterke risicopreventiecultuur creëren waarin ze proberen om dergelijke stoffen stelselmatig te vervangen. Een volledige risicobeoordeling is een fundamentele stap in dat proces.
 
“De eerste stap in uw preventiebeleid?
Een inventaris maken van alle chemische producten en stoffen.”

Informatie aanreiken, goede praktijken uitwisselen

werkman inspecteert vloeistofcontainers

Wat zijn de doelstellingen van de campagne?

  • Bewustwording creëren over het belang van risicopreventie voor gevaarlijke stoffen en algemene misvattingen de wereld uit helpen.
  • Uitvoering van risicobeoordelingen stimuleren door informatie te geven over praktische hulpmiddelen.
  • Kansen scheppen voor het uitwisselen van goede praktijken om gevaarlijke stoffen op de werkplek te bannen of te vervangen.
  • Informatie verstrekken over de hiërarchie van preventieve maatregelen die de wetgeving oplegt (om de meest doeltreffende uit te kiezen).
  • Bewustwording versterken over risico's die samenhangen met de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk – en dat door de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen.
  • Focus leggen op werknemers met bijzondere behoeften en een hoger risico. Denk aan zij die: onervaren zijn, onvoldoende kennis hebben, fysiek kwetsbaarder zijn, vaak van baan veranderen en werken in sectoren met weinig sensibilisering over het onderwerp. Of personen die een hogere of andere fysiologische gevoeligheid hebben: door leeftijd of geslacht.
  • Kennis versterken over de bestaande wetgeving om werknemers te beschermen en beleidsontwikkelingen onder de aandacht brengen.

Gevaarlijke stoffen inventariseren met ChemDirector

warenhuis rekken

De eerste noodzakelijke stap in het preventiebeleid van uw onderneming? Een inventaris maken van alle chemische producten en stoffen die in uw organisatie aanwezig zijn. Daarom ontwikkelden wij ChemDirector: een handige onlinetool om eenvoudig chemische producten en stoffen te inventariseren, risico's te bepalen en te ranken. Deze tool is de basis voor de planning en de uitvoering van uw preventiebeleid.

Wij helpen u ook om:

  • te bepalen welke maatregelen nodig zijn én na te gaan of u wel de vereiste voorzorgs- en preventiemaatregelen treft;
  • metingen uit te voeren als de kans bestaat dat werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.

 
Meer informatie? Neem contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen