Terug Veilig vakantiewerk, hoe pak je dat aan?

Veilig vakantiewerk, hoe pak je dat aan?

- Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse | Digitale tools | Medisch onderzoek

Expert Ilse Moerland

Disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde

Om de risico’s goed te kunnen inschatten laat je studenten vooraf de vragenlijst invullen

Net zoals dat het geval is voor andere werknemers, ben je als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van iedere jobstudent. Een risicoanalyse moet uitwijzen of de jongeren ook onderworpen moeten worden aan een medisch onderzoek.  Heb je vragen over de welzijns- en gezondheidsaspecten van studentenarbeid? IDEWE kan je daar als externe dienst bij helpen. Neem contact op met je regionaal kantoor.

Volgens de wet zijn ‘jongeren op het werk’:

 • minderjarige werknemers (15-18 jaar) die niet meer onder de voltijdse leerplicht vallen;
 • personen die niet meer onder de voltijdse leerplicht vallen en die verbonden zijn door een leerovereenkomst;
 • alle personen die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht met een overeenkomst in het kader van een opleidingstraject, waarvoor de werkgever minder sociale bijdragen betaalt;
 • leerlingen en studenten die een vorm van arbeid verrichten in de onderwijsinstelling;
 • jobstudenten.

Wat zijn de risico's?

Een risicoanalyse is de basisvoorwaarde om hen aan het werk te mogen zetten. De verplichting zorgt ervoor dat alle risico’s voor de veiligheid, de lichamelijke en geestelijke gezondheid of de ontwikkeling van jongeren aan het licht komen, zoals: 

 • risico’s door een gebrek aan ervaring;
 • het risico dat ze zich niet voldoende bewust zijn van gevaar;
 • risico’s die gelinkt kunnen worden aan hun onvoltooide ontwikkeling.

Voorafgaandelijke vragenlijst

Om bijkomende informatie te krijgen over de tewerkstelling en te kunnen beoordelen of de  kandidaat een gezondheidsbeoordeling moet krijgen, moet elke jongere voorafgaand aan de tewerkstelling een vragenlijst invullen. “Via de functionaliteit ElectrA of Personeelsbeheer in de klantenzone my.idewe.be kunnen IDEWE-klanten de vragenlijst aan de jobstudenten bezorgen”, zegt Ilse Moerland, disciplineverantwoordelijke arbeidsgeneeskunde van IDEWE.

“De student ontvangt dan een sms met de link naar de digitale bevraging. Op basis van de functie die de jobstudent zal uitvoeren en de bijhorende risico’s en de antwoorden op vragen over de medische voorgeschiedenis en de fysieke en mental toestand, maakt ons medisch team een eerste beoordeling. Zo nodig krijgt de jobstudent dan een uitnodiging voor een consult bij de arbeidsarts.”

Onthaal en begeleiding

Naast de organisatie van het gezondheidstoezicht is een goed onthaal en een degelijke begeleiding van de jongeren essentieel. Zo moeten studenten, bij aanvang van hun tewerkstelling, degelijk geïnformeerd worden over mogelijk risico’s die ze zullen lopen en de preventiemaatregelen die gelden.

Verboden voor jongeren

Sommige arbeid is verboden voor jongeren. Het gaat dan over werk: 

 • dat ze, objectief gezien, lichamelijk of psychisch, niet aankunnen;
 • waarbij ze blootgesteld worden aan giftige of kankerverwekkende stoffen;
 • met blootstelling aan ioniserende straling;
 • werk waarbij ze het risico lopen op een ongeval omdat ze door hun leeftijd of gebrek aan ervaring te weinig inzicht hebben in veiligheid of onvoldoende opgeleid zijn;
 • dat hen blootstelt aan extreme koude of hitte, of aan lawaai of trillingen;
 • dat voldoet aan de niet-limitatieve lijst van agentia, procedés, werkzaamheden en plaatsen in Boek X van de Codex over welzijn op het werk. Lees hier de integrale tekst.

De Codex voorziet dat onder bepaalde strikte voorwaarden hierop uitzonderingen mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als de tewerkstelling kadert in een opleiding.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen