Terug Vermijd blootstelling aan lasrook

Vermijd blootstelling aan lasrook

- Gezonde werkomgeving | Arbeidsveiligheid | Chemische agentia | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Liesbeth Gilissen

Onderzoeker

Behalve het risico op longschade is er ook een verhoogd risico op pneumokokkenpneumonie

Er is heel wat onderzoek beschikbaar dat de gevaren aantoont van blootstelling aan anorganisch stof, dampen of rook tijdens het lassen. Het leidt onder meer tot een verhoogd risico op stoflong, longemfyseem, metaaldampkoorts, chemische longontsteking en bronchitis. De verhoogde kans op  longontsteking door pneumokokken is een bijkomend argument om blootstelling aan bijvoorbeeld lood, silicium, metaal, steenstof, zink te voorkomen. 

lasrook

De jongste 30 jaar hebben studies aangetoond dat lassers en andere metaalwerkers bij het bewerken van anorganisch materiaal een verhoogd risico hebben op longontsteking door pneumokokken. Het leidt dikwijls tot ziekenhuisopname. Een recente Zweedse studie toont aan dat het risico op pneumokokkenpneumonie toeneemt naarmate arbeiders er langer aan blootgesteld worden.  Een hypothese is dat anorganisch stof de immuniteit aantast, waardoor bijvoorbeeld pneumokokken zich gemakkelijker kunnen nestelen. Een andere theorie is dat door de stofneerzetting in de luchtwegen de bacteriën zich beter kunnen hechten of dat de natuurlijke schoonmaaksystemen in de longen meer moeite hebben om het stof te verwijderen.”

Vermijden is de beste preventie

Er is hoe dan ook geen discussie over de gezondheidsschade die anorganisch stof tijdens laswerken kan veroorzaken en dus is de vraag hoe werkgevers de risico’s voor hun werknemers kunnen wegnemen. Procedures toepassen, op basis van de preventiehiërarchie, waardoor dergelijk stof niet meer vrijkomt of waardoor mensen geen gevaarlijk stof kunnen inademen, is sowieso de beste optie. Momenteel wordt ook onderzocht of het wenselijk is om pneumonie als een beroepsziekte of een arbeidsgerelateerde aandoening te erkennen, waardoor vaccinatie tegen pneumokokken bij bijvoorbeeld lassers zou kunnen aanbevolen en vergoed worden. Dit soort onderzoeken vergt echter tijd. Een belangrijke bedenking hierbij is dat vaccineren tegen pneumokokken de risico’s op andere aandoeningen ten gevolge van de blootstelling aan metaaldampen niet wegneemt.

Lees ook:

Preventiehiërarchie

De preventiehiërarchie is een stappenplan waarin wordt aangegeven in welke volgorde preventieve maatregelen moeten worden genomen om gevaren en risico's voor de gezondheid en veiligheid maximaal te verminderen of te voorkomen. De preventiehiërarchie moet ertoe leiden dat de meest doeltreffende maatregelen prioritair worden genomen.

De logica van de preventiehiërarchie is volgens BeSWIC, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk:

  1. Eliminatie van het gevaar: verwijdering.
  2. Substitutie van het gevaar: het gevaar vervangen door een gevaar met andere eigenschappen, zodat het risico afneemt.
  3. Risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM).
  4. Schade verminderen door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  5. Organisatorische maatregelen treffen: opleidingen, werkmethodes aanpassen, procedures invoeren, gezondheidstoezicht toepassen, gebruikmaken van werkvergunningen, …
  6. Overige schadebeperkende maatregelen: EHBO, noodplan, ...
  7. Signalisatie: aanduiden van het restrisico.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen