Terug Gratis onlinetool om risico’s te analyseren en welzijn te bevorderen op school

Gratis onlinetool om risico’s te analyseren en welzijn te bevorderen op school

- Risicoanalyse

Expert Filip Pelgrims

Preventiedeskundige arbeidsverpleegkundige

Nieuw - OiRA voor kleuter- en lager onderwijs

Sinds 28 oktober 2021 is er een OiRA beschikbaar voor het kleuter- en lager onderwijs. De gratis onlinetool kan gebruikt worden door iedereen die risico’s op het gebied van welzijn op de werkplek wil analyseren en initiatieven wil nemen voor verbetering.

juf

Elk beroep houdt risico’s in, vandaar dat schoolbesturen of inrichtende machten verplicht zijn om een risicoanalyse uit te voeren en op basis van de resultaten de nodige preventieve maatregelen te treffen om het welzijn doelgericht te stimuleren. Met behulp van de gratis OiRA-software (Online interactive Risk Assessment) kan dat op een eenvoudige en kosteneffectieve manier. 

De nieuwste OIRA-tool richt zich vooral tot de individuele basisscholen. “Leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs worden geconfronteerd met tal van veiligheids- en gezondheidsrisico's die kunnen leiden tot werkgerelateerde ongevallen, ziekten en uiteindelijk afwezigheid van het werk”, zegt preventieadviseur Filip Pelgrims van IDEWE. “De OiRA is ontwikkeld om te helpen de gevaren te identificeren zodat het schoolbestuur of de inrichtende macht vervolgens preventieve maatregelen kan nemen om de veiligheid en gezondheid van leerkrachten en ondersteunend personeel te beschermen. Met minder afwezigheden tot gevolg en een betere dialoog met de preventieadviseur van de scholengemeenschap en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De risicoanalyse is bedoeld om op individueel schoolniveau geïnterpreteerd te worden. Het is ook belangrijk dat de werknemers bij het proces worden betrokken.”

Deze OiRA-tool kwam dan ook tot stand door een intensieve samenwerking tussen de verschillende onderwijsverstrekkers, de werknemersorganisaties van de onderwijssector (ACOD Onderwijs, Christelijke Onderwijscentrale - ACV, Christelijke Onderwijzers Verbond, VSOA-Onderwijs), het Departement Onderwijs en vorming en de Onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Risicoanalyse voor micro- en kleine ondernemingen

meester

De OiRA-tool werd op ontwikkeld op initiatief van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en is vooral geschikt voor kleine onderwijsinstellingen. Ook zij worden geconfronteerd met risico’s, terwijl ze vaak minder middelen of expertise hebben voor het uitvoeren van risicobeoordelingen. 

De risicoanalyse bestaat uit vier hoofdfasen.

  1. Voorbereiding: De voorbereiding geeft u een overzicht van de analyse die u gaat uitvoeren, en maakt het mogelijk deze aan de specifieke aard van uw onderneming aan te passen.
  2. Identificatie: OiRA presenteert een reeks potentiële gezondheids- en veiligheidsproblemen die bij u op de werkplek aanwezig kunnen zijn. Door de stellingen/vragen met ja of nee te beantwoorden verklaart u of dergelijke gevaren of problemen al dan niet bestaan. U kunt vragen voorlopig onbeantwoord laten en er later op terugkomen.
  3. Evaluatie: Hier bepaalt u het risiconiveau van elk van de items die u in de fase ‘identificatie’ geïdentificeerd hebt als ‘moet worden aangepakt’.
  4. Actieplan: In de vierde fase van de analyse kunt u besluiten welke maatregelen u wilt nemen om de eerder vastgestelde risico's aan te pakken en welke middelen daarvoor nodig zijn. Op basis hiervan wordt vervolgens automatisch een verslag opgesteld.

Op de website oiraproject.eu, selecteert u ‘OiRA Tools’. U kunt zoeken naar tools per land, taal of sector en een testsessie uitvoeren. Vervolgens registreert u zich en kunt u beginnen met een risicobeoordeling. U kunt een beoordeling opslaan om er later mee verder te gaan wanneer het u uitkomt.

Wilt u voor het uitvoeren van een risicoanalyse hulp van onze experts?
Contacteer ons

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen