Terug Alcohol, drugs en medicatie op het werk

Alcohol, drugs en medicatie op het werk

Werknemers die alcohol, drugs of medicatie gebruiken, kunnen hun veiligheid en die van anderen in gevaar brengen.

Het hoeft niet eens om extreme gevallen te gaan. Zo kan een zware pijnstiller leiden tot verminderde concentratie. En de meeste problemen door alcoholgebruik (60 procent) worden veroorzaakt door occasionele drinkers.

Maar de mogelijke gevolgen zijn ingrijpend: herhaalde kortstondige afwezigheden, veiligheidsrisico’s, verminderde productiviteit, gezondheidsproblemen en een gespannen sfeer op de werkvloer. Ook het risico op reputatieschade voor uw organisatie neemt toe.

infographic alcohol op het werk
Infographic-psycho-actieve medicatie

De uitdagingen voor elke organisatie?

 • werknemers bewust maken van hun gedrag en motiveren om het te verbeteren
 • een beleid uitwerken met de focus op preventie (“Waar loopt het mis?”), niet op confrontatie (“Heb je gedronken?”)
Onze experts rond gezondheid en psychosociale aspecten helpen u om de middelenproblematiek bespreekbaar te maken. Ze focussen op een beleid waarin u werknemers meerdere kansen geeft op weg naar een positieve gedragsverandering. Vanuit een oprechte bezorgdheid.

Beperk het middelengebruik op het werk stap voor stap

collega's drinken samen champagne

CAO 100 verplicht ondernemingen in de privésector om een preventief alcohol- en drugbeleid in te voeren. Ga aan de slag met het CPBW, de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur psychosociale aspecten:

 1. Bepaal de uitgangspunten en doelstellingen van uw alcohol- en drugbeleid. Zet de krijtlijnen uit in een beleidsverklaring.
 2. Maak uw beleid concreet met een actieplan. Giet bijvoorbeeld in regels of en hoe alcohol beschikbaar mag zijn op de werkvloer.

Uw alcohol- en drugpreventiebeleid werpt de beste resultaten af als het rust op deze pijlers:

 1. vorming en voorlichting – Communiceer over uw beleid, zet een sensibiliserings-campagne op en train uw leidinggevenden.
 2. regelgeving – Bepaal regels voor het gebruik en de beschikbaarheid van middelen in uw organisatie.
 3. procedures – Stel een draaiboek op voor wanneer iemand disfunctioneert onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
 4. hulpverlening – Leg vast hoe u werknemers helpt die afhankelijk zijn van drank, drugs of medicatie.

Werk vandaag al aan de bewustwording rond alcohol, drugs en medicatie

persoon met medicatie in de hand

Hebt u nog geen beleid rond alcohol-, drug- en medicatiegebruik op het werk? Enkele suggesties:

 • Maak uw werknemers bewust van hun gedrag – Voert u al gezondheidspromotie in de organisatie? Sta dan zeker stil bij de gevolgen van drank, drugs en medicatie. En laat uw werknemers een zelftest invullen over hun alcohol- of druggebruik.
 • Maak praten over alcohol- en druggebruik heel gewoon – Verlaag voor werknemers de drempel om hun hart te luchten. De arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur, een hr-werknemer, een vertrouwenspersoon of de eigen huisarts staan altijd klaar.
 • Maak uw werknemers tot bondgenoten in de preventie – Heel wat mensen deinzen ervoor terug om collega’s aan te spreken op hun gedrag: ze willen niemand voor het hoofd te stoten. Begeleid hen daarom om alert te zijn en voor elkaar te zorgen.

Breng uw hele organisatie de risico’s van alcohol en drugs bij

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond alcohol, drugs en medicatie op het werk:

Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen