Terug Klantengetuigenis Ambuce

Aantal werknemers: 330 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2000

Klantengetuigenis Ambuce

Hopelijk had u er zelf nog niet vaak een nodig. Maar u ziet ze vast wel rondsnorren: de ziekenwagens van Ambuce. Want dat bedrijf is de marktleider voor ziekenvervoer – dringend en niet-dringend. Daarnaast verzorgt Ambuce hulpverleningsopleidingen, staan ze paraat bij evenementen en leveren ze logistieke steun aan huisartsenwachtposten. In zo’n onderneming staat gezond en veilig werken natuurlijk hoog in het vaandel. Intern preventieadviseur Greg Van Loock besteedt er zowat de helft van zijn werktijd aan. En wil in de toekomst nog meer aandacht voor het fysieke én psychologische welzijn van zijn collega’s. Daarvoor beschouwt hij IDEWE als de geknipte partner.

VAN BALLAST NAAR HEFBOOM

“Als onze mensen zich goed voelen, profiteren ook onze patiënten daarvan”, zegt Greg. “En het is op termijn goedkoper voor ons bedrijf. Daarom doen we er alles aan om het bewustzijn rond gezondheid en veiligheid aan te scherpen. Kijk maar naar de meest voorkomende incidenten: besmetting door onvoldoende handhygiëne of een prikongeval, een struikelpartij bij het uitstappen, een last verkeerd tillen, … Allemaal dingen die je kunt voorkomen door bewust en volgens de procedures te werken.”

Daarom gingen alle leidinggevenden langs bij de IDEWE-cursus ‘De verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn’. “Het besef dringt door dat veiligheidsprocedures geen papieren ballast zijn, maar wel hefbomen voor verbetering. Door systematisch te werken, voorkomen we incidenten en langdurige uitval van werknemers. In de toekomst zal ik daarom zeker ook gebruikmaken van My IDEWE, zodat ons preventiedossier de klok rond beschikbaar is voor alle leidinggevenden.”

PRAKTISCH EN OBJECTIEF ADVIES

Die systematische aanpak van Ambuce blijkt ook uit de heldere koppeling tussen functies en risicoprofielen. Administratieve medewerkers, hulpverlener-ambulanciers, ambulancier-chauffeurs: hun specifieke arbeidsrisico’s zijn netjes opgesomd. Komt er een nieuwe medewerker bij? Dan is meteen duidelijk wat er nodig is om zijn veiligheid te garanderen: signalisatiekledij, veiligheidsschoenen, vaccinaties, …

Bij dat preventiebeleid is het advies van de IDEWE-arbeidsarts van groot belang. “De wet is natuurlijk de wet”, zegt Greg. “Maar de interpretatie is vaak minder duidelijk. Dan is het goed om iemand te kunnen bellen die samen met ons nadenkt over de beste oplossing. Wat daarbij opvalt, is de objectieve houding van de arts: ze trekt nooit zomaar de kaart van werknemer of werkgever, maar houdt de belangen van beiden in het oog.”

BEGELEIDING BIJ SCHOKKENDE GEBEURTENIS

Wie dagelijks uitrukt met een ambulance, krijgt heel wat menselijk leed te verwerken. Daarom wil Ambuce extra investeren in psychosociale ondersteuning voor zijn medewerkers. “We zijn daar vandaag al mee bezig”, vertelt Greg. “Medewerkers die een schokkende gebeurtenis meemaken, krijgen een uitnodiging voor een gesprek en drie naconsultaties. Verloopt hun verwerkingsproces niet zoals het moet? Dan gaan ze langs bij een psycholoog uit de curatieve sector, buiten het IDEWE-aanbod.”

Toch is zeker nog verbetering mogelijk. “We zijn bijvoorbeeld nog onvoldoende voorbereid op de psychologische impact van een interventie bij rampen, zoals de aanslagen in Zaventem en Brussel. Het is belangrijk dat we onze mensen mentaal wapenen voor álle omstandigheden. Zelf beschik ik daarvoor niet over voldoende gespecialiseerde kennis. Daarom ga ik in de toekomst nog intensiever te rade bij IDEWE. Want dankzij zijn uitgebreide netwerk en brede ervaring is IDEWE de ideale partner voor een onderbouwd welzijnsbeleid.”