null Duurzaam bedrijfspand bouwen

C Duurzaam bedrijfspand bouwen

Sinds 1 januari 2006 moeten projecten die een stedenbouwkundige vergunning vereisen, een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie behalen. De aangescherpte energieprestatieregelgeving (EPB) geldt voor bouwen en verbouwen, en kadert in de Europese verplichting om tegen 2021 bijna-energieneutraal te bouwen.

EPB omvat drie eisen:

 1. Thermische isolatie (K-peil) van de buitenschil om het warmteverlies te beperken
 2. Energieprestatie (E-peil) om het verbruik binnen de schil te verminderen (afhankelijk van isolatie, compactheid, oriëntatie, verwarmings- en/of koelingsinstallatie, verlichting, …)
 3. Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat
Onze EPB-verslaggevers stellen uw verplichte verslaggeving op, en adviseren u over maatregelen om de eisen te halen. Zo wordt uw gebouw energiezuinig, snoeit u in uw energiefactuur, en creëert u een gezond en comfortabel binnenklimaat.

In 5 stappen naar een duurzaam bedrijfspand

gras papier huis

Onze EPB-verslaggevers gaan verder dan de wettelijke verplichtingen. Ze ontfermen zich over:

 1. Voorbereiding – preventief advies vóór de werkzaamheden beginnen
 2. Startverklaring – voorafberekening op basis van uw definitieve voorontwerp
 3. Follow-up – controle van factoren die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat beïnvloeden
 4. Verslaggeving – rapportage van de energieprestatie en binnenklimaatseisen na de voorlopige oplevering
 5. Eindverslag – EPB-aangifte binnen de zes maanden na het einde van de werkzaamheden of de ingebruikname

(Ver)bouw energiearm

Zonnepanelen
 • Gebruik duurzame energie uit hernieuwbare bronnen, zoals elektriciteit uit zonnepanelen, windmolens of waterkracht. Kunt u fossiele brandstoffen niet vermijden?
 • Kies dan voor minder belastende varianten zoals een stoom- en gascentrale of warmtekrachtkoppeling.
 • Beperk de warmte- en elektriciteitsvraag door compact te bouwen, goed te isoleren en energie-efficiënte toestellen te voorzien.
 • Besteed voldoende aandacht aan ventilatie: een gezond binnenklimaat bevordert de prestaties van uw werknemers.

Krijg inzicht in uw energieverbruik

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond duurzaam bouwen en verbouwen:

 • Opleiding ‘Energiebeheer in gebouwen’, voor leidinggevenden en energiecoördinatoren

Leg ons uw uitdaging rond duurzaam bouwen en verbouwen voor

Wilt u een duurzaam bedrijfspand bouwen? Een antwoord op concrete vragen? Wij gaan samen met u voor slimme en doelgerichte oplossingen.

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.