Terug Heeft u al nagedacht over uw alcohol- en drugsbeleid?

Heeft u al nagedacht over uw alcohol- en drugsbeleid?

- Arbeidsveiligheid | Wetgeving | Opleidingen | Land- & Tuinbouw

Expert Petra Champagne

Segment Manager Land- & Tuinbouw

Ook al stelt u slechts een paar seizoensarbeiders tewerk

Werkgevers zijn verplicht om een alcohol- en drugbeleid te voeren. Dat geldt uiteraard ook voor land- en tuinbouwbedrijven en kleine werkgevers die sporadisch seizoenarbeiders tewerkstellen.

Uit de arbeidsongevallencijfers van de land- en tuinbouwsector van vorig jaar blijkt dat een aantal gevallen gelinkt kunnen worden met alcohol- of druggebruik

“Uit de arbeidsongevallencijfers van de land- en tuinbouwsector van vorig jaar blijkt dat een aantal gevallen gelinkt kunnen worden met alcohol- of druggebruik”, zegt Petra Champagne, segmentverantwoordelijke Land- en Tuinbouw bij IDEWE. “Het is dus belangrijk dat alle werkgevers die mensen tewerkstellen, ongeacht of dat vaste werknemers zijn, tijdelijke werkkrachten of seizoenarbeiders, weten dat ze ook op dit vlak verantwoordelijkheden dragen. Vooral in kleine bedrijven zijn mensen zich daar vaak niet van bewust, terwijl het risico, zeker in oogstseizoenen of wanneer lange dagen gewerkt wordt, zeer reëel is.”

Wat zegt de wet?

Er zijn een aantal wetten en bepalingen die het gebruik van alcohol en drugs op werk aan banden leggen. In eerste instantie omdat middelengebruik de veiligheid in het gedrang brengt en risico’s inhoudt voor zowel de gebruiker, zijn collega’s als omstaanders. Alcohol en drugs zorgen er bovendien voor dat mensen minder productief zijn en meer fouten maken. Sinds 2009 verplicht CAO 100 werkgevers daarom om een alcohol- en drugbeleid te voeren.

Wie voor zijn job met een voertuig de weg op moet, is uiteraard ook gehouden aan de verkeerswetgeving. Tenslotte is ook het bezit, gebruik of verhandelen van drugs illegaal volgens het strafrecht.

Wat betekent dat voor u als werkgever?

Het komt er op aan om al uw medewerkers naar best vermogen te informeren over uw beleid.

Volgens CAO 100 moet u een plan opstellen waarin u de krijtlijnen van uw alcohol- en drugsbeleid bepaalt. In het beleidsplan kan u regels vastleggen over de beschikbaarheid van alcohol op het werk, het binnenbrengen van alcohol en drugs en de procedures bepalen die gevolgd worden in geval van inbreuken. Uiteraard volstaat het niet om dit plan op papier te zetten. Het komt er op aan om al uw medewerkers naar best vermogen te informeren over uw beleid.

Hulpmiddelen

Groep IDEWE kan u helpen bij het uitwerken van een beleidsplan dat op maat van uw bedrijf geschreven is. We hebben ook enkele brochures ter beschikking die de context schetsen. U kan ze onderaan dit artikel downloaden.

Omdat tijdelijke medewerkers in de land- en tuinbouw vaak anderstalig zijn, hebben we bovendien de ToWorkSafe-tool uitgewerkt. Het sectorspecifiek visueel pakket maakt de communicatie over veiligheid in het algemeen en alcohol- en druggebruik in het bijzonder eenvoudig.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen