Terug Inspectiecampagne: valrisico’s op vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers

Inspectiecampagne: valrisico’s op vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers

- Beheersing van uw risico's

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Heeft u de valrisico’s in kaart?

In de tweede helft van dit jaar organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg inspecties om na te gaan in hoeverre ondernemingen de valrisico’s bij het uitvoeren van taken bovenop vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers onder controle hebben. Tijdens hun rondgang willen de inspecteurs nagaan of er op basis van de risicoanalyse voldoende preventiemaatregelen genomen worden.

 

Tijdens het reinigen, het laden en lossen of voor het uitvoeren van controles en staalnames moeten werknemers vaak bovenop deze voertuigen klimmen. Controleurs hebben eerder al vastgesteld dat dikwijls geen of onvoldoende preventiemaatregelen worden genomen om de valrisico’s die daarbij ontstaan, te voorkomen en mogelijke letsels te beperken. Nochtans hebben ongevallen waarbij een werknemer valt vanop een vrachtwagen vaak zware letsels tot gevolg en kunnen ze zelfs dodelijk zijn.
 

De problematiek betreffende valgevaar bij het betreden van vrachtwagens is in heel wat verschillende sectoren aanwezig. De inspectiecampagne richt zich naar de chemische en farmaceutische bedrijven, brandstofdepots, tankcleaningbedrijven, houttransport, de melksector, veevoederbedrijven,…

Na de inspecties in het tweede deel van 2019 volgen mogelijk opvolginspecties in 2020. Na afloop zal er een gebundelde feedback van de resultaten aan de federaties en sectoren bezorgd worden.

Heeft u vragen over valpreventie, neem dan zeker contact op met onze experts.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen