Terug Nieuw KB over bedrijfsbezoeken en beleidsadvies van externe diensten

Nieuw KB over bedrijfsbezoeken en beleidsadvies van externe diensten

- Arbeidsveiligheid | Beheersing van uw risico's

Expert Filip Pelgrims

Support Collectieve Preventie - Medische preventie

IDEWE past al vijf jaar de strengere procedure toe die het koninklijk besluit nu wettelijk vastlegt

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk gaf een unaniem positief advies over ‘het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft’. Het nieuwe KB verscheen op 23 augustus in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking vanaf 1 januari 2022. “IDEWE-klanten zullen het verschil nauwelijks merken”, zegt preventieadviseur Filip Pelgrims van IDEWE. “We ondersteunen onze klanten immers al vijf jaar volgens de strengere procedure die de Hoge Raad nu adviseert.”

De essentie van het koninklijk besluit

bedrijfsbezoeken

Het koninklijk besluit draait in hoofdzaak rond volgende wijzigingen: 

Bedrijven die zich bij een externe dienst aansluiten moeten, van bij de start, door hun externe dienst geïnformeerd worden over de risico's die verbonden zijn aan hun sector en/of activiteiten en over de goede praktijken, tools en preventiemaatregelen die hiermee verband houden. 

Er wordt een strikte timing vastgelegd voor het eerste ‘verkennend’ bedrijfsbezoek en de periodieke bedrijfsbezoeken, in functie van de grootte van de ondernemingen en de sector. Voor kleinere werkgevers moeten die telkens ook leiden tot een actualisatie van het gemotiveerd beleidsadvies. 

Het beleidsadvies voor de kleinere werkgevers moet zich toespitsen op de prioritaire risico's op maat van de onderneming. Daar moeten dan meteen ook concrete preventiemaatregelen aan gekoppeld worden om werkgevers te ondersteunen in de stapsgewijze opbouw van een efficiënt preventiebeleid. 

Fysieke bezoeken

“Sinds 2016 ondersteunen externe diensten zoals IDEWE ‘kleine bedrijven’ binnen een vastgelegd basispakket”, vertelt Filip Pelgrims. “Werkgevers worden opgedeeld in 5 tariefgroepen. In welke tariefgroep ze ingeschaald worden, hangt af van hun sector, terwijl hun aantal werknemers de grootte van hun wettelijke bijdrage voor de dienstverlening bepaalt. Het dienstenpakket bestaat onder meer uit medische onderzoeken, informatie, digitale rapportage, psychosociale ondersteuning en ondersteuning bij ernstige arbeidsongevallen. Vandaag zijn we verplicht om, kleine bedrijven die bij ons aansluiten, pas na drie jaar een eerste bezoek te brengen, hoogrisicobedrijven na twee jaar. Wij vonden dat niet logisch en dus plannen we dergelijk kennismakingsbezoek systematisch binnen het jaar. Die praktijk wordt nu overgenomen. Hoogrisicobedrijven zullen voortaan binnen de zes maanden een ‘verkennend bedrijfsbezoek’ krijgen, anderen binnen het jaar.”

Sectorspecifiek advies

“We wachten echter niet tot het eerste fysiek bezoek om kennis te maken met nieuwe klanten. Binnen de maand hebben we een uitgebreid telefonisch contact om via gerichte vragen te polsen hoe hun bedrijfssituatie er precies uitziet. Op basis van hun activiteiten en van hun personeelsbezetting kunnen we al heel wat sectorspecifiek preventieadvies geven. Hiermee komt IDEWE nu al tegemoet aan de nieuwe regel om van bij de opstart de werkgever te wijzen op risico’s en good practices en kunnen we al preventiemaatregelen meegeven. Daarnaast ontvangt elke werkgever via de klantenzone ‘myidewe’ steeds up-to-date sectorspecifieke informatie.”

Optimale ondersteuning

preventiemaatregelen

“De frequentie van de bezoeken hangt momenteel nog af van die aanwezige gezondheidsrisico’s. Daardoor kunnen we de algemene principes, die gelden voor een sector, finetunen op bedrijfsniveau. Tenslotte is geen enkele werkomgeving dezelfde. Vreemd genoeg lijkt het nieuwe KB daarvan af te wijken. Voortaan zal de frequentie afhangen van de tariefgroep (op basis van de sector) waarin een bedrijf zich bevindt. Om tussen twee bezoeken de vinger aan de pols te houden, zullen we intensiever beroep moeten doen op digitale toepassingen, die we vandaag bij IDEWE trouwens ook al gebruiken. Kleinere bedrijven die behoren tot de tariefgroepen 1 en 2 zullen minimaal om de 3 jaar bezocht worden. Kleinere bedrijven van tariefgroepen 3, 4 en 5 minimaal om de 2 jaar.
Voor A-, B- en C-ondernemingen werd de minimale bedrijfsbezoekfrequentie vastgelegd op 24 maanden.

“Waar er niets aan verandert is de werkgeversverplichting om de risico’s waaraan hun werknemers worden blootgesteld in kaart te brengen en op basis daarvan preventieve maatregelen te adviseren. Het blijft onze voornaamste ambitie om onze klanten daarin zo optimaal mogelijk te ondersteunen.”

Het nieuwe KB zorgt er ook voor dat de werknemers van bedrijven, al dan niet via het Comité, beter betrokken worden bij het beleidsadvies. Tot slot komen er ook striktere procedures voor het geval bedrijven een samenwerking aangaan met een nieuwe externe dienst.

Het nieuwe KB en de vernieuwde aanpak zal in voege gaan vanaf 1 januari 2022

Lees meer over ons aanbod.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen