Terug Overschakelen naar de nieuwe veiligheidsnorm ISO 45001

Overschakelen naar de nieuwe veiligheidsnorm ISO 45001

- Gezonde werkomgeving | Ongevallen voorkomen | Beheersing van uw risico's | Wetgeving

Liet uw bedrijf OHSAS 18001 al achter de rug?

Bedrijven die vandaag nog met het OHSAS veiligheidsmanagementsysteem werken, hebben nog een jaar de tijd om over te schakelen naar de ISO-norm 45001. Groep IDEWE kan hen in dat proces ondersteunen.

contextanalyse

Al in 2013 werd besloten om OHSAS 18001 om te vormen tot ISO-norm. Het duurde echter nog tot 12 maart 2018 vooraleer de International Organization for Standardization ISO 45001:2018 over veiligheid- en gezondheid publiceerde. Daarmee begon een overgangstermijn van drie jaar te lopen waarin bedrijven de overschakeling konden voorbereiden. Tegen maart 2021 moet de transitie, en dus ook de audit om het nieuwe certificaat te behalen, achter de rug zijn.

Om het veranderingsproces in goede banen te leiden, kunnen bedrijven een beroep doen op IDEWE. “We analyseren om te beginnen hoe een bedrijf de huidige OHSAS-eisen heeft geïmplementeerd en bekijken wat er nog ontbreekt om de opstap naar ISO te maken”, aldus preventieadviseur arbeidsveiligheid Dirk De Wulf van IDEWE.

Bijkomende eisen

De bedrijfsleiders en preventieadviseurs die dat wensen assisteren we ook tijdens de externe certificatie-audit.

“De nieuwe norm stelt hoe dan ook een aantal bijkomende eisen aan de manier waarop een bedrijf omgaat met veiligheid en gezondheid, zoals de contextanalyse of de participatie van de medewerkers in het gezondheids- en veiligheidsbeleid. De focus ligt ook niet meer uitsluitend op risico’s maar ook op kansen waarmee rekening moet gehouden worden.”

“Na onze eigen initiële conformiteitsaudit, waarin we nagaan hoe het bedrijf omgaat met de wetgeving arbeidsveiligheid en beantwoordt aan de eisen van ISO 45001, begeleiden we onze klanten systematisch. We bekijken periodiek welke stappen al genomen zijn en wat de uitdagingen zijn waar nog werk van moet gemaakt worden. We zorgen er ook voor dat ze alle noodzakelijke documenten ter beschikking krijgen en tonen hen goede praktijkvoorbeelden waaraan ze zich kunnen spiegelen. De bedrijfsleiders en preventieadviseurs die dat wensen assisteren we ook tijdens de externe certificatie-audit. De voorbije maanden hebben we op die manier een aantal bedrijven succesvol geholpen om het certificaat te behalen.”

Heeft u vragen over de transitie naar ISO45001, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen