Terug Klantgetuigenis Knokke-Heist

Aantal werknemers: 560 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2013

Klantgetuigenis Knokke-Heist

In 2014 ging Bart Daelman aan de slag als intern preventieadviseur bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Hij gaf zichzelf vijf jaar om de fundamenten te leggen voor een sterk en proactief preventiebeleid rond veiligheid en welzijn. “Dankzij de samenwerking met IDEWE en IBEVE speelt Knokke-Heist daarin een voorbeeldrol. De taken waarvoor we zelf onvoldoende tijd, kennis of capaciteit hebben, besteden we in alle gemoedsrust uit.”

"We hebben een voorbeeldfunctie op het vlak van veiligheid en welzijn" - Bart Daelman, intern preventieadviseur

Mondaine badstad, kuuroord, walhalla voor shoppers, kunst- en cultuurfanaten en natuurliefhebbers ... Knokke-Heist vinkt het allemaal af. Het bestuur dat deze bruisende gemeente draaiende houdt, telt ongeveer 560 vaste medewerkers, plus enkele honderden jobstudenten in de zomermaanden.

“Het gemeentebestuur wil een aantrekkelijke werkgever zijn die welzijn en veiligheid vooropstelt”, vertelt Bart Daelman. “De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), waarvan ik deel uitmaak, speelt daarin een sleutelrol. We buigen ons zelf over een aantal aspecten van arbeidsveiligheid, en zijn het eerstelijnsaanspreekpunt voor medewerkers. Voor veel andere specialismen schakelen we IDEWE en IBEVE in.”

De samenwerking omvat bijna alle veiligheids- en welzijnsdomeinen. Zowel voor het gemeentebestuur als voor zuster- en dochterorganisaties zoals het OCMW, het AGSO, De Woonwinkel en een aantal scholen.

Verscheidenheid van risico’s

Ergonomie, medische onderzoeken, risicobeheer en -analyse, psychosociale aspecten, asbestinventarissen, re-integratie ... allemaal domeinen waarvoor de gemeente een beroep doet op IDEWE en IBEVE.

"Bijna alle medewerkers van IDEWE Roeselare komen hier over de vloer."

“De mensen met wie ik het vaakst samenwerk? Arbeidsarts Griet Sierens voor alle medische kwesties, preventieadviseur arbeidsveiligheid Dirk Dewulf voor risicobeheer, en de twee preventieadviseurs psychosociale aspecten Tineke Vanyzere en Julie Dewilde. Tel daar nog een resem andere specialisten bij, naargelang de materie en onze nood aan ondersteuning.”

De gemeente telt veel verschillende functies en opdrachten. Dat maakt preventie boeiend en uitdagend. Bart: “Voor administratieve profielen gaat het bijvoorbeeld over ergonomie voor beeldschermwerkers. Maar we hebben ook veel technische en logistieke medewerkers van wie de taken en omstandigheden constant veranderen. Zoals mensen die zalen klaarzetten en veel moeten tillen.”

“Voor de gebouwen ligt de focus op kwesties zoals risicoanalyse brand en asbestinventarisatie. Ik heb de omvang en verscheidenheid van de risico’s wel wat onderschat toen ik hier startte”, geeft Bart toe. “Gelukkig kan ik rekenen op de experts van IDEWE en IBEVE.”

Anticiperen en personaliseren

Bart werkt al acht jaar samen met IDEWE en IBEVE. De balans? “Enorm positief. Niks dan lof voor de medewerkers én de werkwijze. Wat ik het meeste apprecieer? De klantgerichte houding en de vlotte communicatie. Zo kan ik altijd bij Griet Sierens en haar collega’s terecht – voor advies en concrete hulp. De experts denken met ons mee en stemmen hun diensten af op onze veeleisende uitdagingen.”

“Neem nu de opleidingen ergonomie voor strandmedewerkers die loopvloeren leggen”, geeft Bart als voorbeeld. “De lesgever van IDEWE komt eerst ter plaatse om de situatie te beoordelen. Zo zijn we zeker dat mensen hun werksituatie herkennen in de opleiding. Concrete tips die onmiddellijk renderen.”

Nog een mooi voorbeeld van een opleiding die vruchten afwerpt: OptiDesk. De online tool brengt de gezondheidsrisico’s bij beeldschermwerk in kaart en verbetert hun welzijn. “Dat is echt een meerwaarde. Onze beeldschermwerkers zitten verspreid over zeventien locaties – onbegonnen werk om die allemaal ter plaatse op te leiden.” “OptiDesk combineert online bevraging en e-learning. Dat levert persoonlijke aanbevelingen op met parameters die we meenemen in ons beleid. Het gaat trouwens nog verder, want de resultaten worden ook besproken met de arbeidsarts. Legt de tool problemen bloot? Dan kunnen de mensen op eenvoudig verzoek op consultatie.”

Gezonde gebouwen

Het welzijn van medewerkers staat centraal. Maar ook de gebouwen moet veilig en gezond zijn. Daarvoor rekent de gemeente op IBEVE. “In het begin was de samenwerking rond veiligheid en asbestinventarisatie ad hoc. Ondertussen zijn alle gebouwen geïnventariseerd, inclusief gedetailleerde beschrijvingen en beeldmateriaal. Die documenten bieden onze technische medewerkers een prima overzicht van de situatie. We gaan daar nog een vervolg aan breien: een jaarlijkse rondgang voor up-to-date rapporten.”
Voor alle permanent bezette gebouwen werden er ook risicoanalyses brand uitgevoerd.

"We volgen die aanbevelingen minutieus op. Het zijn geen documenten die stof vergaren in een archiefkast."

Inbedden in bedrijfscultuur

De fundamenten van het beleid zijn stevig verankerd. Toch is er nog werk aan de winkel. “Als werkgever doen we heel veel, maar we verwachten van onze mensen dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de juiste keuzes maken. We reiken hen de kennis en middelen aan. Hoe ze daarmee omspringen, hebben we als preventieadviseurs niet altijd in de hand. Op die bewustwording gaan we nog meer inzetten. Zo worden veiligheids- en welzijnsthema’s bij iedereen top of mind, en maken ze echt deel uit van onze bedrijfscultuur.”

Tot slot stipt Bart het belang van een externe blik aan. “Als intern preventieadviseur word je soms blind voor veelvoorkomende situaties. De kijk van externe experts is dan waardevol, vooral door hun brede ervaring bij de uiteenlopendste bedrijven.

"Zo zorgt IDEWE voor een kruisbestuiving tussen haar klanten en vinden goede praktijken hun weg van de ene organisatie naar de andere."