Terug Veilig omgaan met gevaarlijke producten

Veilig omgaan met gevaarlijke producten

Wist je dat in 53 procent van de werkgerelateerde sterfgevallen kankerverwekkende stoffen de grote boosdoener zijn?
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Europese Unie maatregelen neemt. Met de Europese REACH-verordening stelt de Unie de wetgeving voor chemische stoffen op punt.

Gevaarlijke producten veilig en doeltreffend beheren, is een complexe materie. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor jouw organisatie? Hoe beantwoord je aan alle vereisten? Welke maatregelen neem je preventief en hoe voer je ze uit?

Onze preventieadviseurs scholen zich permanent bij in risicobeheersing van gevaarlijke stoffen. Reken op hun jarenlange ervaring voor een veilig beheer van gevaarlijke producten.
Neem contact op

Efficiënt en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Neem de volgende drie stappen om gevaarlijke stoffen in je organisatie veilig te beheren:

  1. screening – Stel een inventaris op van alle chemische stoffen in je organisatie.  Zo krijg je een duidelijk beeld van de veiligheidsrisico’s per gebruikte stof.
  2. observatie – Vraag je preventieadviseur om een audit uit te voeren. Zo controleer je of je organisatie ook aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Op basis van de resultaten neem je een reeks preventieve maatregelen.
  3. analyse – Besteed extra aandacht aan de risico’s waarvoor preventieve maatregelen niet volstaan. Enkele voorbeelden: meet de concentratie aan stoffen in de lucht na. Of test de blootstelling van je werknemers aan gevaarlijke stoffen.

De snelste weg naar verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen

gang kasten gevaarlijke stoffen

Veilig omgaan met gevaarlijke producten is geen eenmalige taak, maar vraagt een permanent bewustzijn. Met deze tips leg je alvast een goede basis voor een blijvende mentaliteitswijziging:

  • Neem onze ‘ultieme handleiding veilig en gezond omgaan met chemische producten’ grondig door.
  • Moedig je werknemers aan om altijd hun persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen: een mondmasker, een veiligheidsbril, ...
  • Streef naar een passend preventieplan. Zo breng je de risico’s van gevaarlijke stoffen in je onderneming accuraat in beeld.

Ga aan de slag met IDEWE

Dompel je onder in kennis over gevaarlijke stoffen

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond veilig omgaan met gevaarlijke producten:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen