Terug Impact en gevolgen van een spuwincident

Impact en gevolgen van een spuwincident

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Agressie

Meer meldingen van agressie tegenover hulpverleners, politie en brandweerlui door COVID-19

Agressieve reacties tegenover hulpverleners en intervenanten namen toe naarmate de coronapandemie en de maatregelen om verspreiding te voorkomen aanhielden. Dat uit zich onder meer in spuwincidenten. We leggen in dit artikel uit welke maatregelen u moet treffen na het voorval.

Los van de mentale impact van spuwincidenten, bestaat het risico dat het speeksel van de dader in contact komt met de slijmvliezen van de hulpverlener of intervenant. Wanneer het speeksel bloed bevat of besmet is met bijvoorbeeld COVID-19 en in contact komt met ogen, mond of niet-intacte huid kan het ziektekiemen overdragen. In dat geval moet dezelfde procedure gevolgd worden zoals bij een ander ABC-ongeval (accidenteel bloedcontact).

  • Volg de EHBO-procedure: spoel de plek waar het speeksel terechtgekomen is uitvoerig met water. 
  • Registreer het incident bij de werkgever.
  • Dien een arbeidsongeval-aangifte in en vermeld naast de feiten en het mogelijke besmettingsgevaar ook de psychische impact van de gebeurtenis.
  • Volg de voorschriften uit de procedure ABC-ongevallen. Zorg er ook voor dat die is afgestemd met de preventieadviseur en de arbeidsarts. Vaak is een attest van de huisarts of spoeddienst aangewezen om het besmettingsgevaar en/of de psychische impact te bevestigen.

Dader is besmet

beschermingsmiddelen

Een kwaadwillig spuwincident naar een hulpverlener of intervenant, wordt door het parket in coronatijden als een zwaar delict gezien. Het kan beschouwd worden als een ‘aanslag met schijnbare gevaarlijke stoffen’. De politie of het slachtoffer kan dan ook aan de magistraat vragen om een coronatest bij de dader te laten afnemen, om zekerheid te bekomen omtrent een mogelijke besmetting. Is de spuwer besmet met COVID-19 dan moet contacttracing opgestart worden. 

Hulpverleners en intervenanten die in direct contact zijn geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals bij mond-op-mond beademing of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, speeksel enz. worden door Sciensano als hoogrisicocontact beschouwd. 

Preventiemaatregelen

Als de kans bestaat dat zorg- en hulpverleners blootgesteld wordt aan lichaamsvochten, zoals speeksel, dan moeten ze persoonlijke beschermingsmiddelen dragen … die beschermen tegen spatten en dus ook tegen spuwen.

Verder is het belangrijk om de basisregels te volgen.

  • Draag dagelijks propere arbeidskledij.
  • Vervang kledij als ze zichtbaar vuil is of als ze in contact kwam met lichaamsvochten.
  • Respecteer ook altijd de basishygiëneregels om de overdracht van ziektekiemen te verminderen: handhygiëne, nies- en hoesthygiëne.

De hulpverleners van zorg en politie krijgen prioritair een COVID-19 vaccinatie. Uiteraard is het erg belangrijk de zorg- en hulpverleners dan ook te motiveren om dit preventief vaccin te laten plaatsen.

Lees meer over onze e-learning ‘Accidentele bloedcontacten' 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen