Terug Basiskennis preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Basiskennis preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Interne preventieadviseurs zijn de beschermengelen van de werkvloer, want ze waken over de gezondheid en het welzijn van hun collega’s. Om die taak goed uit te voeren, moeten ze minstens de basiskneepjes van veiligheid op het werk onder de knie hebben. “En daarvoor klopten we aan bij Groep IDEWE”, vertellen Lotte Robberechts, Anouk Heylen en Alex De Ruyter. Zij namen alle drie deel aan de hybride opleiding ‘Basiskennis preventieadviseur interne dienst’: een mix van e-learning en online groepsessies die ze absoluut konden smaken.

Lotte en Anouk zijn allebei actief in een kinderdagverblijf. “We werken in een uitdagende sector waar veiligheid cruciaal is, zowel voor de collega’s als voor de kinderen”, steekt Anouk van wal. “Bovendien combineren we onze rol als preventieadviseur allebei met een andere functie. Ik ben bijvoorbeeld hr-medewerker en ik bied administratieve ondersteuning …”

“… en ik ben pedagogisch verantwoordelijke”, vult Lotte aan. “We hebben onze handen dus al redelijk vol. Willen we daarbovenop onze functie als interne preventieadviseur goed uitvoeren? Dan moeten we continu met een ‘veiligheidsbril’ naar onze omgeving kijken – ook als we onze andere taken uitvoeren. En dat leerden we tijdens de basisopleiding van IDEWE.”

“Om onze rol als interne preventieadviseur goed in te vullen, moeten we veiligheid en preventie altijd in het achterhoofd houden. Ook als we administratieve taken uitvoeren” – Lotte Robberechts, BV De Pamperkontjes

Rustig momentje? Tijd voor e-learning

De opleiding ‘Basiskennis preventieadviseur’ loopt al verschillende jaren bij Groep IDEWE. Interne preventieadviseurs uit vooral kleinere ondernemingen zetten er hun eerste stappen in veiligheid en welzijn op het werk. Maar omdat er over die onderwerpen heel wat te vertellen valt, bleef er niet veel tijd over om specifieke cases van de deelnemers te bespreken. Daarom lanceerde IDEWE in 2021 de opleiding in hybride vorm. “De onlinelessen staan klaar op het leerplatform van Groep IDEWE, waardoor je ze zelfstandig kan inoefenen”, licht Alex toe. Hij werkt bij ACV Transcom en volgt daar in 2022 de huidige interne preventieadviseur op. “Daarnaast kwamen we ook vier keer samen met alle deelnemers. Virtueel, via Microsoft Teams. Zo konden we vragen stellen en veiligheidsissues bespreken.”

“Ik koos zelf wanneer ik een module opstartte, bijvoorbeeld als ik een uurtje tijd had tussen twee taken door” – Alex De Ruyter, ACV Transcom
 

Zowel Anouk, Alex als Lotte zijn enthousiast over de e-learnings. “Het grote voordeel is de flexibiliteit”, vertelt Alex. “Het is in mijn organisatie niet eenvoudig om een volledige dag vrij te nemen voor een opleiding. Nu koos ik zelf wanneer ik een module opstartte, bijvoorbeeld als ik een uurtje tijd had tussen twee taken door.” “De onlinelessen zijn zeer toegankelijk en laagdrempelig, maar je moet er ook discipline voor aan de dag leggen”, vult Lotte aan. “Je moet zelf tijd inplannen en een werkplanning opmaken. Daar moet je rekening mee houden als je aan de opleiding start.”

Interne preventieadviseurs: de spil van uw preventiebeleid

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn werknemers. Maar bent u ook verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen? In een notendop:

  • < 20 werknemers? U mag zelf als interne preventieadviseur optreden.
  • ≥ 20 werknemers? U moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) oprichten en één of meer interne preventieadviseurs aanstellen. Elke preventieadviseur moet minimaal beschikken over een basiskennis over het welzijn op het werk.

U vindt de volledige regelgeving op de website van de federale overheid.

Van complexe wetgeving tot praktisch advies

Vzw Dol-fijn

“De virtuele contactmomenten via Teams verliepen verrassend vlot”, zegt Anouk. “Daar speelden de lesgevers een belangrijke rol in. Die zorgden niet alleen voor voldoende afwisseling en dynamiek. Ze vertaalden de complexe preventiewetgeving ook moeiteloos naar de werkvloer. Ze hebben duidelijk heel wat praktijkervaring op hun teller staan, waardoor ze de opleiding voor medewerkers uit élke sector interessant maken.”

“De lesgevers hadden heel wat praktijkervaring: ze vertaalden de complexe wetgeving moeiteloos naar de realiteit op de werkvloer”– Anouk Heylen, vzw Dol-Fijn

Tijdens de contactmomenten werken de deelnemers ook in kleinere groepjes aan opdrachten. Daarvoor gebruiken de lesgevers de Breakout Rooms in Teams. “Zo oefen je de theorie verder in én leer je de andere cursisten beter kennen”, vertelt Alex. “Het is trouwens een groot voordeel dat je met deelnemers uit verschillende sectoren samenzit. Want als je hen een situatie of probleem voorlegt, geven ze je vaak advies waar jij nog niet aan had gedacht – puur omdat ze andere ervaringen hebben.”

Deelnemers sluiten de opleiding af met een individuele taak: een audit van hun eigen organisatie. Lotte: “We moesten de veiligheid van onze organisatie onder de loep nemen en een prioriteitenplan opstellen. Heel nuttig voor mij, want ik ben nieuw bij BV De Pamperkontjes. Door die audit leerde ik mijn organisatie meteen beter kennen.”

“En je hebt ook een sterke basis voor je preventiebeleid”, vult Anouk aan. “Ik gebruik de audit bijvoorbeeld om mijn jaaractieplan en globaal preventieplan vorm te geven. Dat maakt deze opleiding ook zo bijzonder: je krijgt een tool in handen waarmee je snel aan de slag kunt.” 

In veertig uur naar meer welzijn op het werk

Volgen uw interne preventieadviseurs de opleiding ‘Basiskennis preventieadviseur’? Dan leren ze onder andere:

  • hoe ze moeten reageren als er brand uitbreekt op de werkvloer;
  • hoe ze arbeidsongevallen voorkomen;
  • met welke ergonomische maatregelen u de gezondheid van uw werknemers beschermt;
  • hoe ze een sterk globaal preventieplan opstellen en vertalen naar de praktijk.

De hybride opleiding neemt in totaal ongeveer veertig uur in beslag. Doorlopen uw preventieadviseurs alle modules en ronden ze ook het eindwerk goed af? Dan ontvangen ze het erkende getuigschrift ‘Preventieadviseur niveau 3’.

Elk bedrijf vaart wel bij preventie-opleiding

Na de opleiding hebben deelnemers recht op een terugkomdag. “Je kan één van de lesgevers uitnodigen op de werkvloer”, licht Alex toe. “Die loopt dan een halve dag met je mee en bespreekt veiligheidsissues met je. Daar ga ik zeker gebruik van maken volgend jaar, als ik officieel interne preventieadviseur ben.”

Of hij de opleiding aanraadt aan collega-preventieadviseurs? “Absoluut”, zegt Alex. “En ook aan bedrijven die wettelijk gezien geen interne preventieadviseur hoeven aan te stellen. Ook zij hebben die basiskennis over brandveiligheid en ergonomie nodig om zorg te kunnen dragen voor hun werknemers.”

Wilt u uw preventieadviseurs de handvaten geven om samen met u een weldoordacht preventiebeleid uit te bouwen? Schrijf hen in voor de opleiding ‘Basiskennis preventieadviseur interne dienst’. Vanaf het najaar 2021 gaan de contactmomenten fysiek door, tenzij de coronamaatregelen wijzigen.