Uitbraak nieuw coronavirus in China

- Biologische agentia
Eddy Eerdekens

Expert Hilde Vanacker

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsgeneeskunde

UPDATE - 4 februari

Sinds december 2019 is er een uitbraak van luchtweginfecties in en rond de Chinese stad Wuhan. De uitbraak wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus 2019-nCoV en neemt steeds grotere proporties aan. We krijgen heel wat vragen van bezorgde werkgevers en werknemers. Daarom zetten we alles nog eens op een rij, op basis van de kennis en inzichten die er vandaag zijn.

coronavirus

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen, die verkoudheden maar ook meer ernstige longziektes veroorzaken, zoals MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Sinds een paar weken is er een nieuw type coronavirus opgedoken in Wuhan, een grote stad in centraal China. De nieuwe stam, is voor het eerst ontdekt bij de mens, maar is  waarschijnlijk van dierlijke afkomst.

Symptomen

De klachten veroorzaakt door coronavirussen variëren van virus tot virus. De meest voorkomende klachten zijn keelpijn, koorts, hoesten, kortademigheid en dyspnee. In ernstige gevallen kan het virus een longontsteking, meer ernstige respiratoire klachten, nierfalen en zelfs overlijden veroorzaken.

Risicogroepen voor een meer ernstig verloop van de infectie zijn patiënten:

 • met chronische aandoeningen van het hart, de longen of de nieren,
 • met hematologische aandoeningen,
 • met endocrinologische aandoeningen (waaronder diabetes),
 • met verminderde weerstand,
 • ouder dan 60 jaar of jonger dan 6 maanden,
 • zwangere vrouwen.

Overdracht

Wuhan

De exacte wijze van transmissie tussen mensen is nog onbekend. Vermoedelijk gebeurt dit, net zoals bij het griepvirus, via de luchtwegen. Dat kan door het rechtstreeks inademen van besmette druppels die ontstaan bij hoesten, niezen, praten of door direct contact met oppervlaktes - en vooral de handen - waarop deze druppels terechtkomen. Via de handen kan het virus dan overgedragen worden naar slijmvliezen van de mond, neus of ogen.

De incubatietijd bedraagt tussen de 2 tot 14 dagen.

Epidemiologie

Op 3 februari bedroeg het totaal aantal bevestigde infecties met 2019-nCoV 17383 , hoofdzakelijk op het Chinese vasteland. 362 patiënten zijn overleden en 17 gezondheidswerkers zijn geïnfecteerd. De ernst van de infectie is matig: ongeveer 2,1% van de bevestigde infecties leidt tot overlijden. Het ging steeds over mensen uit de risicogroepen. Er zijn 163 gevallen gekend buiten China, onder andere Taiwan, Thaïland, Japan, Zuid-Korea, Singapore, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Op zondag 2 februari werden 9 Belgen en hun familie geëvacueerd uit Wuhan, het epicentrum van de epidemie. Ze verblijven gedurende 14 dagen in quarantaine. Testen op 3 februari stelden bij 1 van de geëvacueerde landgenoten een besmetting met het coronavirus vast. De patiënt is overgebracht naar het universitaire Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de referentieziekenhuizen in ons land.

Behandeling

Er is momenteel nog geen specifieke behandeling of vaccin voor de longziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Veel van de symptomen kunnen wel adequaat behandeld worden.

Wat bij werknemers die naar China reizen?

Alle reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Bovendien wordt aangeraden om niet-essentiële reizen naar de andere Chinese provincies (met uitzondering van Hongkong) uit te stellen.

Welke maatregelen zijn nodig als werknemers terugkomen uit China?

De kans dat een besmette reiziger vanuit China met het virus tot in België reist, wordt momenteel als matig ingeschat.

De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam en volgen de situatie in China op de voet. Enkel de mensen die geëvacueerd werden uit Wuhan worden gedurende 14 dagen in quarantaine geplaatst. Het systematisch isoleren van mensen afkomstig uit andere delen van China is op dit moment niet nodig. Asymptomatische personen die terugkeren uit China kunnen gewoon weer aan het werk. Kinderen kunnen terug naar school.

Alleen voor ziekenhuismedewerkers die terugkeren uit China en die in hun job in nauw contact komen met kwetsbare patiënten met verhoogde kans op op een meer ernstig verloop van de infectie, geldt een uitzondering. Er wordt tijdelijk aangeraden om hen gedurende 14 dagen niet tewerk te stellen in patiëntenzorg.

Worden reizigers ziek binnen de 14 dagen na terugkeer uit China, dan moeten ze thuisblijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.De ziekenhuizen en de huisartsen weten hoe ze het coronavirus kunnen herkennen en hoe ze ermee moeten omgaan.

De artsen van Agentschap Zorg en Gezondheid coördineren de aanpak en het transport van een patiënt die mogelijk een 2019-nCoV-infectie heeft.

 

Welke maatregelen zijn er nu nodig in België?

Ongerustheid over het nieuwe virus is op dit moment niet nodig. Ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen van coronavirussen.

Algemene voorzorgsmaatregelen om overdracht van virussen te vermijden zijn steeds aanbevolen, zeker in deze griepperiode :

 • Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg.
 • Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen.
 • Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.
 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik handalcohol.
 • Als je ziek bent, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen en blijf zo veel mogelijk weg van zwakke mensen.

Het dragen van mondmaskers heeft momenteel geen zin, buiten ziekenhuizen of laboratoria. Een voorraad aan mondmaskers aankopen heeft geen zin. Laat de beschikbare voorraden voor de ziekenhuizen die ze in dit griepseizoen goed kunnen gebruiken.
De enige efficiënte maskers zijn immers professionele medische mond-neusmaskers (type N95, FFP2 ) die in ziekenhuizen en laboratoria gebruikt worden. Deze maskers moeten nauw aansluiten op het aangezicht om doeltreffend te zijn, en kan men dan maximaal 8 uur gebruiken.

 

Downloads