Terug Veilig omgaan met gevaarlijke producten

Veilig omgaan met gevaarlijke producten

Wist u dat in 53 procent van de werkgerelateerde sterfgevallen kankerverwekkende stoffen de grote boosdoener zijn?
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Europese Unie maatregelen neemt. Met de Europese REACH-verordening stelt de Unie de wetgeving voor chemische stoffen op punt.

Gevaarlijke producten veilig en doeltreffend beheren, is een complexe materie. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor uw organisatie? Hoe beantwoordt u aan alle vereisten? Welke maatregelen neemt u preventief en hoe voert u ze uit?

Onze preventieadviseurs scholen zich permanent bij in risicobeheersing van gevaarlijke stoffen. Reken op hun jarenlange ervaring voor een veilig beheer van gevaarlijke producten.

Efficiënt en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Neem de volgende drie stappen om gevaarlijke stoffen in uw organisatie veilig te beheren:

  1. screening – Stel een inventaris op van alle chemische stoffen in uw organisatie.  Zo krijgt u een duidelijk beeld van de veiligheidsrisico’s per gebruikte stof.
  2. observatie – Vraag uw preventieadviseur om een audit uit te voeren. Zo controleert u of uw organisatie ook aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Op basis van de resultaten neemt u een reeks preventieve maatregelen.
  3. analyse – Besteed extra aandacht aan de risico’s waarvoor preventieve maatregelen niet volstaan. Enkele voorbeelden: meet de concentratie aan stoffen in de lucht na. Of test de blootstelling van uw werknemers aan gevaarlijke stoffen.

De snelste weg naar verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen

gang kasten gevaarlijke stoffen

Veilig omgaan met gevaarlijke producten is geen eenmalige taak, maar vraagt een permanent bewustzijn. Met deze tips legt u alvast een goede basis voor een blijvende mentaliteitswijziging:

  • Neem onze ‘ultieme handleiding veilig en gezond omgaan met chemische producten’ grondig door.
  • Vraag een ChemDirector-introductie. Zo ziet u meteen hoe doeltreffend u uw producten inventariseert.
  • Streef naar een passend preventieplan. Zo brengt u de risico’s van gevaarlijke stoffen in uw onderneming accuraat in beeld.

Dompel u onder in kennis over gevaarlijke stoffen

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond veilig omgaan met gevaarlijke producten:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen