Coronavaccinatie en sneltesten op het werk


Coronavaccinatie

In december is België gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus. Een belangrijke stap in de strijd tegen het COVID-19-virus. Als externe dienst nemen we een belangrijke rol op in de vaccinatiestrategie en staan we paraat om uw werknemers te vaccineren van zodra de overheid hiervoor het licht op groen zet.

De verschillende regionale overheden verzorgen de verdere uitrol van de vaccinstrategie en voorzien tevens de nodige communicatiemiddelen. Hieronder vindt u de link naar de verschillende regionale overheden en hun communicatiemateriaal.


 

U hebt ongetwijfeld ook tal van vragen met betrekking tot de organisatie van de vaccinatie in uw organisatie. Hiervoor hebben we alvast enkele veel gestelde vragen voor u beantwoord.
Lees hier meer!

Zoals u ook weet zijn er niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom werden er een aantal prioritaire groepen bepaald om eerst te vaccineren. In eerste instantie gaat het over de bewoners en werknemers van de woonzorgcentra. Pas in een latere fase, zullen andere prioritaire groepen aan bod komen. Wij houden voor u het overzicht bij van de sectoren die aan bod komen op onze website.

Hebt u daarnaast nog nood aan ondersteuning? Of bijkomende vragen? Contacteer uw IDEWE-contactpersoon of contacteer ons via ons online formulier.
 

Sneltesten op het werk

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg heeft duidelijkheid geschapen over hun standpunt over het gebruik van sneltesten bij de bestrijding van het coronavirus in ondernemingen. Ze kunnen ingezet worden in drie situaties. Het is aan de preventieadviseur-arbeidsarts om te oordelen of het gebruik relevant is. - Lees meer

Bekijk ook onze veelgestelde vragen rond sneltesten