Terug Hoe beter de ventilatie hoe minder ziekteverzuim

Hoe beter de ventilatie hoe minder ziekteverzuim

- Biologische agentia | Chemische agentia | Arbeidshygiëne | Infrastructuur

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Herbekijk het webinar Ventilatie & luchtreinigers voor offices

Goed ventileren zorgt ervoor dat schadelijke stoffen waaronder ook virussen en bacteriën, worden verwijderd uit een ruimte. Maar volstaat het om op kantoor het venster op kiep te laten staan en wat is de link nu ook alweer met CO2-metingen? An Devriendt en Jan Van Bouwel zetten de puntjes op de ventilat-ie tijdens een webinar dat u hier kan herbekijken.

ventilatie

De CO2-concentratie is een goede graadmeter om aan te geven of de ventilatie in een binnenruimte volstaat. Hoe meer CO2 hoe gemakkelijker virussen en bacteriën kunnen overgaan van mens tot mens. Een slechte luchtkwaliteit op kantoor heeft bovendien een negatieve impact op de cognitieve concentratie en de werkprestatie. Onderzoek in klaslokalen heeft zelfs aangetoond dat een verhoging van de CO2-concentratie in een binnenruimte met 1.000 ppm ten opzichte van buiten het ziekteverzuim doet toenemen met 10 tot 20%. 

Risicoanalyse eerst

Ventilatie van kantoren is bijgevolg zowel voor de individuele gezondheid als voor een organisatie van groot belang. Vandaar dat het garanderen van de luchtkwaliteit ook in de Codex staat gebeiteld. Werkgevers moeten de risico’s in kaart brengen en acties ondernemen om een goede luchtkwaliteit op de arbeidsplaats te kunnen garanderen. 

Natuurlijke ventilatie, door het openen van deuren en vensters, is toegelaten al leert de ervaring  dat dit moeilijker te handhaven is dan wanneer mechanische oplossingen ter beschikking zijn. 
De voor- en de nadelen van luchtreiniging komen eveneens aan bod in het webinar die u hier kan herbekijken.

.

Tijdens en na het webinar kwamen enkele vragen

Zijn CO2-meters verplicht in bedrijven? 

Werkgevers dienen een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit uit te voeren. Hiervoor heeft u ofwel de debieten nodig, in geval van een mechanische ventilatie; hetzij kennis van de hoeveelheid luchtverversing in de ruimte, op basis van CO2-metingen. Daarvoor gebruikt u CO2-meters.

Waar moeten deze geplaatst worden? 

Dit werd uiteengezet tijdens het webinar.

Plaats de sensor van de CO2-meter:

  • Zo centraal mogelijk in de ruimte (of indien van toepassing: naast de thermostaat).
  • Niet naast een deur of raam.
  • In een eenvoudige ruimte (bv. rechthoekig van vorm): in het midden.
  • In een ruimte met een ingewikkelder vorm (bv. in een L-vorm): plaats twee meettoestellen, telkens in het midden van de ruimte.

Voorzie voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) tussen de meter en de werknemers, zodat er geen interferentie is tussen de direct uitgeademde lucht van een persoon en de sensor.

Plaats de sensor van de CO2-meter:

  • op 1,1 meter hoogte: voor zittende activiteiten
  • op 1,7 meter hoogte: voor staande activiteiten
  • op 1,1 meter hoogte: voor een mix van verschillende activiteiten

Moet er in de vergaderzaal altijd een CO2-meter geactiveerd zijn? 

Neen, u dient aan te geven hoeveel personen er in de vergaderzaal aanwezig mogen zijn in functie van de aanwezige ventilatie (40 m3/h/persoon). Als u geen kennis heeft van de aanwezige ventilatie, kan u door gebruik van een CO2 meter de verluchting evalueren en permanent bijsturen (< 900 ppm CO2).

Bestaat er een risicoanalyse-template die we kunnen gebruiken?

Neen, u kan contact opnemen met de arbeidshygiënist van uw regio. Voor het uitvoeren van deze risicoanalyse is de nodige arbeidshygiënische kennis nodig. 

Is de ppm buitenconcentratie een standaard in bv. industriegebied / landbouwgebied? 

Neen, die varieert afhankelijk van de ligging van het gebouw. Vooral de verkeersdrukte in de omgeving heeft een impact. In smalle straten, met zeer hoge gebouwen, met heel druk verkeer kan u hoge waarden, tot ±600 ppm meten.

Wat zijn de verplichtingen i.v.m. onderhoud van HVAC? 

Er zijn wettelijke bepalingen maar u dient de installatie als een goed huisvader te beheren. Minstens is het noodzakelijk om de voorschriften van de fabrikant en de installateur te volgen. In de risicoanalyse binnenluchtkwaliteit wordt nagegaan of de installatie voldoende onderhouden wordt om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen.

Codex Art. III.1-36 zegt dat de HVAC-installatie goed onderhouden moeten worden en zelf geen bron mag worden van polluenten. Voor de koelinstallatie met koelbatterij zijn er wel wettelijke verplichtingen, vaak in kader van milieuwetgeving (Vlaanderen, Brussel, Wallonië).

Voldoen CO2-meters die geïntegreerd zijn in gebouwenbeheersystemen aan de criteria?

Ga na of het een NDIR-sensor is. De sensor zit vaak in een extractiekanaal waarop verschillende lokalen aangesloten zijn. Ga in dat geval na of de CO2-concentratie representatief is voor de verschillende individuele aangesloten lokalen. Als de CO2-meting per lokaal gebeurt, is deze wel representatief.

Waar kunnen we het ventilatie-implementatieplan verkrijgen? 

Dat kan u hier downloaden op onze website: https://www.idewe.be/coronagids#ventilatie of op de website van de FOD WASO: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanbevelingen-voor-de-praktische-implementatie-en-bewaking-van-ventilatie-en

Wie kan er best een ventilatieplan opstellen voor een nieuwbouwproject? Kan de milieucoördinator, de elektricien dit?

Een studiebureau HVAC-technieken of de architect. De interne preventieadviseur van uw bedrijf of de regionale arbeidshygiënist van IDEWE kunnen advies geven.


Lees meer:


Bekijk onze video over ventileren tijdens de wintermaanden

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen