Terug CO2-meters ook verplicht in de klas

CO2-meters ook verplicht in de klas

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Een uitstekende indicatie voor het besmettingsrisico

Ook in de klas zijn CO2-meters verplicht en dat is een eerste goede stap zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE. “Aangezien een gebrek aan goede ventilatie wordt aanzien als een van de belangrijkste voorwaarden voor virusoverdracht, is de uitbreiding van het gebruik van CO2-meters een adequate methode om in veilige omstandigheden les te kunnen geven.”

co2

Scholen krijgen per 20 leerlingen een budget van 125 euro voor de aankoop van CO2-meters. Het gebruik van dergelijke toestellen was maanden geleden al een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld de horeca en de fitnesscentra te kunnen heropenen.  

“Aangezien het coronavirus zich niet alleen via grotere speekseldruppels, maar ook via aerosolen door de lucht verspreidt, volstaat de anderhalve meter-maatregel op zich niet om binnen een besmetting te vermijden”, aldus Jan Van Bouwel. “Aerosolen kunnen immers een tijd in de lucht blijven zweven en over een langere afstand besmettingen veroorzaken. Daarom is, naast voldoende afstand houden, ook een goede ventilatie van binnenruimten onontbeerlijk. Bijkomend kan het risico verder beperkt worden door het dragen van mondmaskers waardoor de kans op besmetting nog verder zal afnemen.  Ook luchtreinigers hebben op dat vlak hun nut, maar vervangen zeker niet de volledige ventilatie. Meten van CO2 is daarbij een goed hulpmiddel om tijdig bij te sturen, maar nog veel belangrijker is ook te investeren in ventilatie zelf om de problemen te kunnen oplossen.”

Adequate indicatie van het besmettingsrisico

klas

“In de buitenlucht is ongeveer 400 ppm CO2 aanwezig. In de lucht die we uitademen is de hoeveelheid CO2 veel groter, gezien het menselijk lichaam in de longen zuurstof opneemt en CO2 afgeeft. Dit neemt toe naarmate we meer inspanningen leveren. Als er veel mensen in een slecht geventileerde ruimte verblijven, dan zal de CO2-concentratie dus snel stijgen. Aangezien corona verspreid wordt via uitgeademde lucht, waarin aerosolen met het virus zitten, geeft de CO2-meter dus een goede indicatie van het besmettingsrisico tijdens het gebruik van een binnenruimte.”

Naast het respecteren van de basismaatregelen, is de ventilatie van binnenruimtes bijgevolg essentieel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook los van de pandemie is ventilatie in klaslokalen bovendien essentieel voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Slechte ventilatie is een oorzaak van futloosheid en allerhande gezondheidsklachten met een verhoogd ziekteverzuim en een verminderde werkefficiëntie tot gevolg.  

Twee mogelijke maatregelen bij alarm

CO2-meters die in de handel te koop zijn, zijn bij voorkeur uitgerust met twee alarmniveaus. Een oranje alarm bij 900 ppm en een rood alarm bij 1.200 ppm. Veiligheidshalve kunnen ze eventueel wat lager ingesteld worden. In dat geval kan u twee maatregelen nemen:

  • meer ventileren door bijvoorbeeld extra ramen open te zetten, bij voorkeur in wanden tegenover elkaar om meer tocht te creëren.
  • de bezetting van het klaslokaal verminderen.

 

Bekijk de IDEWE-Connect van 21 januari 2022 over luchtkwaliteit in scholen.

Bekijk het webinar over luchtverversing:

.

Lees meer over CO2-meting.

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE legt de lezers van Het Laatste Nieuws uit waar ze op moeten letten bij de aankoop van een CO2-meter (achter de betaalmuur).

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen