Dronetechnologie implementeren? IDEWE ontwikkelt traject om werknemers te begeleiden

Probleemstelling en situering

In veel logistieke bedrijven gebeurt de voorraadcontrole manueel of met handheld scanners. Dat is een arbeidsintensief proces. Bovendien gebeuren er fouten, want missen is menselijk.

Vandaag staat de technologie zo op punt dat drones het telproces automatiseren. Met camera’s scannen ze foutloos de productcodes van goederen en bepalen ze hun locatie. Zonder tussenkomst van de werknemers. Maar wat dan met het menselijk kapitaal? Hoe kunnen bedrijven hun werknemers ondersteunen wanneer ze dronetechnologie implementeren?

Doelstelling en toepassing

IDEWE werkt een begeleidingstraject uit. Het traject helpt bedrijven om hun werknemers te ondersteunen wanneer ze kiezen om drones in te zetten. IDEWE past daarbij de methode van design thinking toe. Die methode bekijkt de uitdagingen vanuit de noden en behoeften van de werknemers.

Het project bestaat uit 3 fasen:

  1. In co-creatie met werknemers die de impact van dronetechnologie ervaren, werken we het begeleidingstraject uit.
  2. We testen het begeleidingstraject uit in een pilootproject bij twee bedrijven. We sturen het traject bij op basis van reallife ervaringen.
  3. We delen het finale begeleidingstraject met bedrijven en integreren de verworven kennis in de dienstverlening van IDEWE.

 

Looptijd

Het project start op 1 november 2021 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Doelgroep

De logistieke sector en meer specifiek kmo’s die dronetechnologie willen implementeren in hun magazijn.

Verwachte resultaten

Een begeleidingstraject dat zo dicht mogelijk aansluit bij de noden en behoeften van werknemers van een bedrijf in digitale transformatie.

Opdrachtgever

Dit project antwoordt op oproep 489 van Europees Sociaal Fonds Vlaanderen ‘Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO's in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)'. Flanders Make vzw neemt de lead, Syntrum en IDEWE zijn partners

Het project bestaat uit drie cases. IDEWE is betrokken bij de case ‘Inventarisatie in magazijnen’. De andere cases gaan over het inzetten van drones om ziektes bij aardappels op te sporen en om aardbeibloemen te tellen en zo de opbrengst te voorspellen.

Team

Voor dit onderzoek stelde IDEWE een gloednieuw multidisciplinair team samen:

  • Steven Van den Eede: preventieadviseur psychosociaal welzijn
  • Sofie Geusens: ergonoom
  • Geert Cuveele: preventieadviseur arbeidsveiligheid
  • Frank Weckx: segmentmanager logistiek & retail

Hebt u een vraag over dit project? Of wilt u met ons van gedachten wisselen? Stuur gerust een mail naar sofie.vandenbroeck@idewe.be