Opleiding levensreddend handelen bij kinderen

Inhoud

Eerste hulp bij kinderen vraagt om een gespecialiseerde aanpak. In de opleiding levensreddend handelen bij kinderen leren deelnemers snel en correct reageren op elke situatie.

Van gevaren tot reanimeren
In deze opleiding gaan theorie en praktijk hand in hand. U en uw werknemers leren:

  • wat de typische gevaren zijn voor kinderen
  • hoe u de basisprincipes van eerste hulp toepast
  • hoe u de vitale lichaamsfuncties kunt beoordelen
  • hoe u een kind reanimeert volgens de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad
  • wat u moet doen wanneer een kind zich verslikt
  • hoe u de techniek van de stabiele zijligging toepast

Attest
Wijdt u zich als professional aan de zorg en opvang van kinderen? Dan moet u een attest van deelname aan deze basisopleiding behalen. De opleiding en het bijbehorende attest voldoen aan de voorwaarden van het Vlaams ministerieel besluit.

Coronamaatregelen
Uiteraard houden we tijdens de opleiding rekening met de coronamaatregelen. We tonen ook hoe u de eerste hulp toepast met oog voor uw eigen veiligheid.

PRAKTISCH

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor onthaalouders, personeel van een erkende kinderopvang, en verantwoordelijken en begeleiders van een zelfstandige opvang.

Welke opleidingstypes?
Schrijf uw werknemers in voor een open opleiding of boek een training bij u op de werkvloer. De opleiding duurt 3 uur.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Vanaf september 2009 moeten alle onthaalouders, het personeel dat in een erkende voorziening instaat voor de opvang van kinderen, verantwoordelijken en begeleiders van een zelfstandige voorziening een attest hebben van een basisopleiding ‘levensreddend handelen bij kinderen’.
Duur
1 halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - sociale wetgeving)
Attest
Attest van deelname