Omgaan met agressie in de praktijk (opleiding medewerkers)

Inhoud

Werken uw werknemers nauw samen met klanten, patiënten of een andere derde partij? Dan zijn ze tijdens een conflict wellicht al eens geconfronteerd met een agressieve reactie. Beledigingen of bedreigingen, bijvoorbeeld. Of zelfs fysiek geweld.

Zulke situaties zijn niet alleen extreem stresserend, ze brengen ook de veiligheid van uw werknemers in gevaar. Daarom is het essentieel dat u hen alle tools in handen geeft om de situatie correct in te schatten en gepast te reageren. Deze incompany-opleiding biedt een goede leidraad.

Agressie op het werk: de theorie

Een agressieve reactie komt (meestal) niet uit de lucht gevallen. Specifieke gedragingen kunnen bij uw werknemers een belletje doen rinkelen vooraleer de situatie escaleert. Daarom starten we de opleiding met een korte theoretische toelichting:

  • Hoe ontstaat agressie?
  • Welke stadia van agressie onderscheiden we?
  • Hoe kunnen uw werknemers snel inspelen op de eerste agressiesignalen en de gesprekspartner kalmeren?

Reageren op agressie? Zelfinzicht helpt

Om de situatie helder in te schatten, moeten uw werknemers in de eerste plaats kalm blijven. En dat is niet evident, want mensen reageren vaak emotioneel.

Daarom hebben we in de opleiding oog voor de eerste, natuurlijke reactie van uw werknemers. Welke gevoelens roept een scheldtirade op? Hoe reageren ze? Uw werknemers leren hun gevoelens analyseren, erkennen en beheersen. Tijdens enkele praktijkoefeningen ontdekken ze ook hoe ze hun gedrag aan de situatie aanpassen.

Naar een veilige werkomgeving

Na de opleiding gaan uw werknemers niet alleen naar huis met een deelnamebewijs. Ze hebben ook de nodige bagage om agressieve situaties te herkennen en te ontmijnen. Bovendien voelen ze zich erkend en gesteund in hun werk. Zo draagt deze opleiding bij tot een gezonde en veilige werkomgeving.

 

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Medewerkers met een ‘contactberoep’, d.w.z. medewerkers die in contact komen met derden zoals klanten, leveranciers, leerlingen, patiënten, …
Duur
1 dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
nvt
Attest
Attest van deelname