Opleiding handhygiëne

Inhoud

In deze opleiding worden de elementaire begrippen en werkmethoden met betrekking tot de hand- en persoonlijke hygiëne opgefrist. Wij gaan in op het dragen van handschoenen en eventuele allergieën. De juiste methode van het handen wassen wordt aangeleerd.

Verder komen de begrippen ‘besmetting en infectie’, de preventiemaatregelen en de CDC-richtlijnen (Centers for Disease Control) aan bod. Dit programma heeft tot doel een aantal begrippen te verduidelijken en de richtlijnen omtrent hand- en persoonlijke hygiëne toe te lichten, evenals het treffen van aangepaste maatregelen om kruisinfectie te bestrijden.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Werknemers in de zorgsector.
Duur
1 halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname
Hogervermeld opleidingstarief is een voorlopig tarief en is gebaseerd op de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022) van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedurende het laatste kwartaal van het jaar 2022. Wanneer blijkt dat de werkelijke index in januari 2023 afwijkt van de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022), dan behoudt IDEWE het recht om de tarieven aan te passen aan de effectieve index conform de Codex Welzijn op het werk.