Opleiding hygiëne: medisch afval

Inhoud

Dit programma heeft tot doel de risico’s van het medisch afval waarmee we dagelijks in contact komen te leren inschatten en het adequaat te leren sorteren. In deze opleiding wordt gedefinieerd wat medisch afval is en wordt gewezen op het duidelijk onderscheid tussen risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval. De risico’s van medisch afval worden besproken.

Er wordt verder ingegaan op hoe we concreet het medisch afval inzamelen, sorteren, opslaan en verwerken. Tot slot worden nog enkele administratieve verplichtingen besproken.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Werknemers in de zorgsector.
Duur
1 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname
Hogervermeld opleidingstarief is een voorlopig tarief en is gebaseerd op de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022) van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedurende het laatste kwartaal van het jaar 2022. Wanneer blijkt dat de werkelijke index in januari 2023 afwijkt van de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022), dan behoudt IDEWE het recht om de tarieven aan te passen aan de effectieve index conform de Codex Welzijn op het werk.