Veilig omgaan met chemische producten

Inhoud

Deze opleiding geeft een antwoord op uiteenlopende vragen over hoe veilig en gezond omgaan met chemische producten op de werkvloer.

  • Wat zijn gevaarlijke producten?
  • Hoe kan je ze herkennen?
  • Hoe kunnen chemische stoffen in het lichaam terechtkomen en welke schade kunnen ze aanrichten?
  • Hoe kunnen wij ons op de werkvloer beschermen?

In het eerste deel besteden wij aandacht aan etikettering, veiligheidsinstructiekaarten en -informatiebladen, toxicologische informatie, grenswaarden, persoonlijke beschermingsmiddelen, enzovoort. In het tweede deel staan wij stil bij de regelgeving en wordt een voorbeeld gegeven van een praktische toepassing op bedrijfsniveau.

Concreet betekent dit dat er richtlijnen werden gegeven over een goed aankoopbeleid, over het verrichten van een risicoanalyse en -evaluatie, over het meten van chemische agentia op de werkvloer en over het treffen van preventiemaatregelen bij het gebruik ervan. Het doel is te komen tot een preventiebeleid dat leidt tot een aanvaardbare risicobeheersing bij het gebruik van chemische producten op de werkvloer.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Leidinggevenden, preventieadviseurs, aankopers en medewerkers die betrokken zijn bij de aanschaf en het gebruik van chemische stoffen op de werkvloer.
Duur
1 halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen)
Attest
Attest van deelname