Omgaan met agressie in de praktijk (opleiding leidinggevenden)

Inhoud

Uw teamleiders spelen een belangrijke rol om agressie op het werk gepast aan te pakken. Ze vangen gestresseerde werknemers op na een heftig incident. En zijn verantwoordelijk voor de gepaste nazorg. Geen evidente job, want ze moeten rekening houden met verschillende personen en gevoelens.

Met de incompany-opleiding ‘Omgaan met agressie’ zorgt u ervoor dat ze stevig in hun schoenen staan en zich gesteund voelen in hun aanpak.

Een preventiebeleid rond omgaan met agressie

Agressiepreventie gaat verder dan agressie voorkomen. De opleiding start met het ruimere plaatje: hoe organiseren uw leidinggevenden een preventiebeleid op organisatieniveau? Leidinggevenden moeten de behoeftes en risico’s van hun team in kaart brengen en daaraan concrete acties koppelen. Zo’n plan geeft hen richting en helpt hen om beslissingen te nemen.

Om een preventiebeleid te kunnen uitstippelen, hebben uw leidinggevenden nood aan een theoretisch kader. Daarom gaan we tijdens de opleiding dieper in op volgende vragen:

  • Hoe ontstaat agressie?
  • Welke verschillende fasen onderscheiden we?
  • Met welke technieken ontmijnen we de situatie en beschermen we de werknemers?

Concrete aanpak van agressie op het werk

We zetten de theorie meteen om in de praktijk. Tijdens enkele ervaringsgerichte oefeningen leren uw leidinggevenden hoe ze hun collega’s na een agressie-incident kunnen opvangen en begeleiden. Zo hebben ze de nodige kennis en ervaring in handen om te bouwen aan een veilige werkomgeving.

Na de opleiding krijgt iedere deelnemer een bewijs van deelname.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Leidinggevenden van werknemers met een ‘contactberoep’, d.w.z. medewerkers die in contact komen met derden zoals klanten, leveranciers, leerlingen, patiënten, …
Duur
1 dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen)
Attest
Attest van deelname