Opleiding – Wetgeving rond etikettering voeding

Inhoud

Produceert uw organisatie voedingsmiddelen? Dan communiceert u graag zo helder mogelijk over uw producten. En wilt u de wet rond etikettering nauwgezet opvolgen.

Deze opleiding leert uw bedrijfsleiders en managementleden welke regels ze daarbij moeten respecteren.

Etiket biedt duidelijkheid

Meer transparantie voor de consument. Dát is het uitgangspunt van de Europese en Belgische wetgeving rond etikettering van voedingsmiddelen.

Maar de regelgeving is bijzonder complex. Daarom krijgen de deelnemers van deze opleiding meer toelichting over:

  • de Europese en nationale wetten voor verpakte levensmiddelen
  • de verplichte onderdelen van elk etiket, waaronder allergenen, ingrediënten en houdbaarheidsdatum

De deelnemers leren die informatie ook zo helder mogelijk te formuleren. Zodat de consument precies weet wat hij of zij koopt.

Altijd volgens het boekje – ook bij onverpakte voeding

Produceert uw organisatie ook onverpakte levensmiddelen? Dan bent u verplicht om mondeling en schriftelijk te communiceren over de allergenen.

In deze opleiding gaan we kort in op die verplichting. Wilt u graag meer informatie? Schrijf uw werknemers dan in voor de opleiding ‘Allergenen in de voedingssector’.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Voor zaakvoerders, bedrijfsleiders, management van ondernemingen in de sector van voeding, verpakking, kartonnage. Voor al wie meer wil weten over de Europese en nationale wettelijke verplichtingen rond etiketteren van levensmiddelen.
Duur
3 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname
Hogervermeld opleidingstarief is een voorlopig tarief en is gebaseerd op de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022) van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedurende het laatste kwartaal van het jaar 2022. Wanneer blijkt dat de werkelijke index in januari 2023 afwijkt van de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022), dan behoudt IDEWE het recht om de tarieven aan te passen aan de effectieve index conform de Codex Welzijn op het werk.