Supervisie voor leidinggevenden en HR - verbinden met je team

Inhoud

De coronacrisis brengt veranderingen en nieuwe manieren van in contact met elkaar staan met zich mee. Leidinggevenden krijgen hierdoor te maken met nieuwe uitdagingen en vragen.

In deze sessie willen we leidinggevenden enerzijds inspireren met handvaten die zij kunnen gebruiken – ook vanop afstand - vertrouwen en verbondenheid te creëren in hun team.

Anderzijds creëren we, a.d.h.v. een aantal richtvragen, een platform om samen te reflecteren en good practices uit te wisselen.

Mogelijke thema’s o.a. aan bod kunnen komen zijn:

  • Hoe met je medewerkers contact houden en in verbinding blijven vanop afstand
  • Wat als je de verbinding dreigt te verliezen
  • Hoe omgaan met signalen van onwelzijn, angst, schuld en onzekerheid
  • Gesprekstechnieken en – leidraden om in gesprek te gaan
  • De veerkracht versterken binnen het team
  • Reconnecteren met medewerkers na een periode van werken vanop afstand/langdurige afwezigheid

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Leidinggevenden en HR
Duur
3 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
Attest
Attest van deelname