Opvolging 'Functionele werkplektraining'

Inhoud

Pijn komt vaak voor, ook op de werkvloer. 68% van de werknemers kampt met nek- en/of schouderklachten, 67% heeft onderrugklachten en meer dan 40% moet vermoeiende of pijnlijke houdingen aannemen tijdens het werk. Lichamelijke pijnklachten zijn de tweede belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim.

Tijdens deze sessie herhalen we enkele functionele oefeningen en evalueren we of de uitvoering ervan verbeterd is. 

Tijdens de vorige sessie heb je voor jezelf enkele te realiseren doelstellingen genoteerd en tips gekregen om mee te nemen bij het uitvoeren van je werktaken. In deze opvolgsessie gaan we hier verder op in en bekijken we samen wat er al goed lukt en wat moeilijker toe te passen is. We passen het plan samen aan zodat je er verder mee aan de slag kan gaan.

We gaan aan de slag met jouw persoonlijke ervaringen en werkpunten en wisselen ‘good practices’ uit (met de andere deelnemers).

Deze workshop wordt gegeven door bewegings- of revalidatie-experten.

Tussen de workshop en de opvolgingssessie is er 6-8 weken.

Na 3-4 weken zal de lesgever via mail of telefonisch contact opnemen met de deelnemer, bedoeld als een coaching voor het realiseren van de persoonlijke actiepunten.

Deze workshop kan zowel voor groepen als voor een individuele deelnemer aangevraagd worden.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Deze opvolgingssessie is voor medewerkers die de workshop Functionele werkplektraining (individueel of in groep) gevolgd hebben.
Duur
2 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname